Storsatsning på elnätet i östra Hälsingland

Under de kommande åren genomför Ellevio ombyggnation av regionnätet i östra Hälsingland. Det är en av våra största satsningar någonsin i regionen, och kommer att vara en viktig del i den kommande elektrifieringen och att regionen ska ha möjlighet att växa.

Startdatum

2024

Beräknas klart

2032

Vad gör vi?

Fram till år 2032 bygger vi om regionnätet i östra Hälsingland. Vi bygger ett nytt och starkare nät. I arbetet ingår flera olika projekt, som du kan läsa mer om i tidplanen nedan. Totalt bygger vi cirka 8 mil nya ledningar och bygger om ungefär 8 mil ytterligare. I Njutånger bygger vi en ny stamnätsstation, och vi förbereder för byggnation av ytterligare två nya stationer. De planerade åtgärderna innebär också att några äldre ledningar kan tas ur bruk.

Projektets faser

Den angivna tidplanen är uppskattad och kommer att uppdateras, då tillståndsprocesserna för det nya elnätet påverkar framdriften av projektet.

Hur påverkas du?

I mars och april hölls samråd om sträckningen Njutånger-Söderala, där planerad byggstart är år 2028. Alla markägare som berörs av sträckningen har fått samrådsunderlag, och blivit inbjudna till öppet hus 25 och 26 mars. 

Samrådsunderlag gällande sträckningen Njutånger - Söderala hittar du här

Varför bygger vi om?

Det överliggande nätet i östra Hälsingland behöver förstärkas för framtidens behov. Förstärkningen och ombyggnationen leder till flera förbättringar, såväl regionalt som nationellt:

  • Projektet skapar förutsättningar för samhällets energiomställning - att gå från fossilberoende till elektrifiering
  • Projektet möjliggör för industrier att etableras och växa. Idag räcker nätet längs Hälsingekusten inte till för större etableringar. När arbetet är klart kommer större effektuttag att vara möjliga
  • Projektet möjliggör för industrier att ställa om sitt arbete från fossilberoende till mer hållbar verksamhet
  • Projektet möjliggör för ökad produktion av vind- och solkraft i området, en viktig del i Sveriges fortsatta energiförsörjning
  • Projektet ökar möjligheterna till framtida självförsörjning av energi i regionen
  • Projektet leder till möjligheter att installera fler laddstationer längs E4, en viktig del i elektrifieringen av transportsektorn
  • Ett robustare elnät minskar risken för avbrott

Vi gör det här som en del i Svenska kraftnäts satsning NordSyd, som syftar till att få bort de så kallade flaskhalsarna mellan elområde 2 och elområde 3. Flaskhalsarna är ett av svensk energiförsörjnings stora utmaningar. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som äger och förvaltar det svenska stamnätet – elsystemets ”motorvägar”, och det är mot stamnätet Ellevio bygger de nät som är aktuella i östra Hälsingland. Här kan du läsa om Svenska kraftnäts arbete.

Har du frågor?

Har du några frågor runt projektet är du välkommen att mejla till ostrahalsingland@ellevio.se

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar webbsidan regelbundet när vi har ny information. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig.

Tack för ditt intresse!

Nu är du registrerad och kommer att få uppdateringar från oss.