Förstärkning och vädersäkring av elnätet runt Enånger

Nu påbörjar vi arbetet med att förstärka och vädersäkra elnäten i Enånger med omnejd. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför på att modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till, nu och i framtiden.

Startdatum

April 2024

Beräknas klart

Juni 2026

Vad gör vi?

Fram till halvårsskiftet 2026 kommer vi att bygga om det lokala elnätet i Enånger med omnejd. Vi bygger ett nät som blir mindre känsligt för väderstörningar och ett starkare nät. I arbetet ingår flera olika projekt, som du kan läsa mer om i tidplanen nedan. Totalt kommer vi att byta ut gammal luftledning till drygt 27 mil markkabel. I de planerade åtgärderna ingår också att gammal oisolerad luftledning byts ut mot isolerad. Vi bygger också över 60 nya nätstationer. Eventuellt samförläggs även vissa kommunala ledningar med Ellevios arbete.

Projektets faser

Uppskattad tidsplan för byggnation

Hur påverkas du?

När samhället elektrifieras och digitaliseras är det viktigt att vi kan lita på ett elen alltid finns där. Därför vädersäkrar Ellevio kontinuerligt vårt lokalnät genom att byta ut luftledningar mot markkabel eller isolerad luftledning. Samtidigt ökar kapaciteten vilket leder till ökade möjligheter att ladda bilar och installera solceller.

Var och när kommer vi att arbeta?

kartaKarta med klickbara områden där du kan se när vi kommer att arbeta just där

Har du frågor om projektet?

Ellevios entreprenör i projektet är Omexom. Du når både Ellevio och Omexom genom projektmailen enanger@ellevio.se

  • Peter Olsson, projektledare Ellevio
  • Johan Lindberg, projektledare Omexom