Koppla upp ditt hus mot elnätet

Det är mycket att tänka på när du bygger nytt. Vi på Ellevio hjälper dig. Här har vi samlat information som du kan använda när du ska koppla upp ditt hus mot elnätet, exempelvis när det är dags att dra el till ditt nya hus.

villa_kvall_puff.pngSå här går det till

 1. Anlita en elektriker

  Börja med att ta kontakt med en elinstallatör. Se till att den du vänder dig till finns registrerad hos Elsäkerhetsverket. När du drar in ny el inom din tomtmark är grävning och kabelskyddsrör en del av arbetet.
 2. Rita upp en situationsplan

  En situationsplan är en ritning över din tomt som visar var du vill placera mätarskåpet dit vi drar elledningen. Mätarskåpet ska placeras utomhus och vara lätt att komma åt. Situationsplanen kan du göra själv. Se ett exempel på hur en situationsplan kan se ut här.
 3. Föranmälan av din elanslutning

  Nu är det dags att berätta för oss att du vill göra en elanslutning. Din elektriker hjälper dig med det genom att skicka in en föranmälan med ditt ärende till oss. En föranmälan innehåller bland annat uppgifter om vilken adress du vill ha el till och vilken storlek du behöver på din huvudsäkring.
 4. Vi tar fram en offert till dig

  Vi skickar en digital offert till dig med ett pris för anslutningen och en beräknad tidsplan för arbetet. När du godkänner offerten får din elektriker ett installationsmedgivande. Då är beställningen gjord och arbetet kan börja. På offerten hittar du kontaktuppgifter till oss så du vet vart du kan vända dig med frågor.
 5. Elektrikern berättar för oss när arbetet är klart

  När arbetet är klart meddelar elektrikern oss det genom en färdiganmälan. Då kan vi påbörja vårt arbete med din nya elanslutning. Innan vi påbörjar elanslutningen kontrollerar vi att elektrikerns arbete är godkänt.
 6. Ditt hus får el

  Det tar normalt två till sex månader från det att kontrollen är godkänd till att vi har anslutit ditt hus till elnätet. Något som kan påverka hur lång tid det tar att få anslutningen på plats, är bland annat hur det ser ut i området där anslutningen ska göras. Vad som kan påverka arbetet med anslutningen kan du läsa mer om i stycket Att tänka på innan du påbörjar arbetet.
 7. Allt är klart!

  Nu är ditt hus anslutet till elnätet. Du får en faktura av oss för den nya anslutningen och ett elnätsavtal.

Att tänka på innan du påbörjar arbetet

Var ute i god tid! Beroende på hur stort arbete som krävs kan det ta lång tid att ansluta ditt hus till elnätet. Hör av dig tidigt för att du ska få jobbet gjort när det passar dig bäst. Det som kan påverka hur lång tid det tar är bland annat:

 • Om det redan finns el dragen till din tomt/ditt hus.
 • Om det redan finns el i området och om det finns tillräckligt med ledig kapacitet.
 • Marken. Är det till exempel mycket berg och sten blir det svårare att gräva.
 • Tid för att ansöka om och få markavtal där en annan part är inblandad.
 • Tid på året. Tjälen kan fördröja arbetet.

Goda råd

 • Jobba alltid med behöriga elinstallationsföretag. Kolla att företaget finns på elsäkerhetsverket.se innan ni sätter igång!
 • Det går snabbast när vi kan skicka din offert digitalt. Se därför till att du har gett elektrikern en mejladress som vi kan nå dig på.
 • Titta extra noga på uppgifterna på din kommande faktura så att allt stämmer. Om du hittar något fel kan du kontakta en elektriker, för att till exempel ändra storleken på din säkring.

Eftersom förutsättningarna kan skilja sig väldigt mycket åt är det svårt att svara på hur lång tid det tar att ansluta till elnätet. Det kan ta allt från ett par månader till över ett år att bli ansluten.

Hur lång tid det tar beror bland annat på:

 • Om det redan finns el framdragen till din tomt/fastighet.
 • Om det redan finns el i området.
 • Hur markförhållandena ser ut. Är det till exempel mycket berg och sten blir det svårare att gräva.
 • Hur lång tid det tar att ansöka om och få markavtal där en annan part är inblandad.
 • Vilken tid det är på året. Tjälen kan fördröja arbetet.

När får jag offerten?

När vi har mottagit din offertförfrågan eller föranmälan tar det för närvarande två till sex månader innan en handläggare börjar arbeta med ärendet.

Vad det kommer kosta påverkas av flera saker:

För 16-25 A bestäms priset enligt Energimarknadsinspektionens metod där avståndet (fågelvägen) från din tomt till närmaste anslutningspunkt i vårt befintliga elnät till vilken anslutning kan utföras. Det kan till exempel vara en elstolpe, kabelskåp eller en nätstation.

Är anslutningen större eller längre bort beräknas priset för anslutningen individuellt. Avståndet till befintligt elnät, där det är möjligt att ansluta, är en viktig faktor för kostnaden men även vilka nätåtgärder som krävs samt eventuella samtida anslutningar till närliggande fastigheter.

Du får en offert av oss för elnätsanslutningen efter att du kontaktat en elektriker. Avgiften kan komma att bli högre än det schablonpris du ser i prislistan:

Servissäkring

<200 m 201-600 m 601-1 200 m 1 201-1 800 m >1 800 m
Max 25 A 38 125 kr 38 125 kr
+ 328 kr/m1
169 125 kr
+ 800 kr/m2
649 125 kr
+ 486kr/m3
Enligt offert
35 A och större Enligt offert

1 För den delen som överstiger 200 meter
2 För den delen som överstiger 600 meter
3 För den delen som överstiger 1 200 meter

Prislistan gäller från 1 januari 2022, priserna anges inklusive moms.

Behöver du el?

Då kan du enkelt skicka en offertförfrågan för att beställa en ny elnätsanslutning till oss genom att använda vårt offertverktyg.

Skicka in offertförfrågan

Vanliga frågor och svar

Vår entreprenör påbörjar då delar av arbetet och bokar in en tid med din elinstallatör, tänk därför på att ha en dialog med din elinstallatör om du har frågor om ärendet. Arbetet kan slutföras när vi har mottagit en färdiganmälan från din elinstallatör. 

Om du vill flytta jordkabeln behöver du beställa en ledningsflytt, den kan antingen vara permanent eller tillfällig. Läs mer om skillnaden mellan alternativen samt hur du går tillväga på Hur ändrar jag min elnätsanslutning? — www.ellevio.se

Minsta avstånd från luftledning till byggnad är 5 meter. Vid spänningsnivåer över 24kV vänliga kontakta kundservice på telefon 0771-53 53 00 så tar vi frågan vidare.

Text uppdaterad: 6 juli 2021

Hjälpte den här sidan dig?