Så gräver du säkert

Planerar du att gräva på din tomt? För att inte elkablar ska bli skadade är det viktigt att du vet var de finns nedgrävda. Vi hjälper dig att utföra ditt grävarbete på ett säkert sätt.

Grävmaskin

Under marken finns elkablar som försörjer allt från bostäder och industrier till skolor och sjukhus med el. Ska du gräva på din tomt är det därför viktigt att du vet var kablarna ligger. En skadad kabel kan orsaka strömavbrott och även innebära livsfara. Ta hjälp av vår guide om du planerar ett grävarbete.

Beställ ledningsanvisning - så vet du var elledningarna ligger

Ska du gräva på din tomt och vill undvika att skada elkablar använder du den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen.se. Din ledningsanvisning når 1 100 ledningsägare, däribland Ellevio och alla stora infrastrukturägare. När du beställer en ledningsanvisning får du enkelt reda på var ledningar för el, tele, fiber och VA finns nedgrävda.

Bra att veta innan du ska gräva

 • Innan du påbörjar ett markarbete måste du beställa en ledningsanvisning på Ledningskollen.se.
 • Beställ i god tid, men senast fem dagar innan du ska utföra ditt planerade grävarbete.
 • Behöver du en anvisning på plats (som innebär att ledningarna markeras med spraymålning eller pinnar) tar det minst fem arbetsdagar.
 • Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar.
 • Ellevio ansvarar endast för våra egna ledningar.
 • Ska du gräva på allmän mark i Stockholm måste du beställa en samlingskarta innan arbetet kan påbörjas. Det gör du från Stockholms Stad.

Viktigt att tänka på när du gräver

Oavsett om du utför grävarbetet själv eller anlitar en entreprenör finns det regler att förhålla sig till. Det här kan vara bra att veta när du ska gräva:

 • Inom en meter på varje sida om anvisad kabel eller kabelstråk måste du gräva för hand eller använda sop- eller sugmetoden (prata med din anlitade entreprenör). Detta gäller naturligtvis även om du bara ska gräva 10-20 centimeter ned i marken.
 • Elkablarna kan vara markerade med gula markeringsband/kabelskydd eller ha tegel som skydd. En del kablar ligger i rör eller slangar.
 • Ska du gräva intill mellan- och högspänningskablar, eller genomföra jordborrning, neddrivning av rör eller liknande får du inte gräva närmare än två meter på varje sida om markerad/anvisad kabel eller kabelstråk. Ska det ske närmare än två meter måste du frilägga kablar genom att gräva för hand innan du börjar.
 • Behöver du frilägga eller flytta kablar, så kallad ledningsflytt, måste du använda dig av en entreprenör som Ellevio har utsett. Kontakta vår kundservice på telefon 0771–53 53 00 så hjälper vi dig.

Om våra elkablar blir skadade

Tänk på att avgrävda eller skadade elkablar kan innebära livsfara och medföra stora kostnader. Om en kabel blir skadad, gör så här:

 • Anmäl skadan direkt till oss på telefon 0771–53 53 00. Har du en ledningsanvisning ska du ange ditt referensnummer från Ledningskollen.se.
 • Innan du fyller igen hålet i marken måste vi på Ellevio besiktiga den skadade kabeln. Obs! Rör aldrig en skadad kabel – det kan vara livsfarligt!

Vanliga frågor och svar

Det är du som markägare som ansvarar för att fälla träd på din mark. Ellevio kan bistå med trädfällsbevakning vilket innebär att personal kommer ut och bevakar fällningsarbetet. Det är helt kostnadsfritt. Om trädet står på allmän mark tar vi ner trädet om vi bedömer att det är fara för ledningen.

Mer information om trädfällning hittar du här.

Om du skadar eller gräver av en elkabel som tillhör Ellevio ber vi dig anmäla detta omgående till oss, du når oss på telefonnummer 0771-53 53 00.

När du kontaktar oss ber vi dig ha följande information tillgänglig:

 • Kontaktuppgifter till den som skadat/grävt av kabeln: namn, telefonnummer, adress och e-post
 • Om du haft en ledningsanvisning
 • Om ledningsanvisningen blivit utförd

Om du inte har begärt en ledningsanvisning kan du bli ersättningsskyldig, om du haft en ledningsanvisning men ändå råkat skada/gräva av kabeln önskar vi få information om orsaken till detta.

Om trädet står på din tomt så kan vi stå till tjänst med bevakande personal för att skydda och ansvara för närliggande ledning, läs mer om trädfällningsbevakning här. Du som markägare får själv ombesörja fällandet av trädet, vi råder dig alltid att anlita en kunnig entreprenör för att utföra arbetet. Från det att vi tagit emot ditt ärende tar det 10 arbetsdagar innan vi kan utföra arbetet, det görs på vardagar mellan klockan 7-16.

Om trädet står på allmän mark så tar vi ned trädet om vi bedömer att det är en fara för ledningen.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 9 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?