Så fäller du träd säkert

Planerar du att fälla träd? Tänk på att det kan vara förenat med livsfara om trädet faller på en elledning. Vi på Ellevio hjälper dig att övervaka våra elledningar, helt kostnadsfritt.

falla_trad.pngNär du ska fälla träd i närheten av elledningar är det viktigt att det sker på ett ansvarsfullt sätt. Oavsett om du utför arbetet själv eller anlitar en entreprenör ska du i god tid kontakta oss. Här guidar vi dig till en säker trädfällning.

Beställ en kostnadsfri bevakning

  • Kontakta oss och beställ en bevakning. Vid trädfällning i närheten av våra elledningar ring vår kundservice på 0771-53 53 00 så hjälper vi dig.
  • Var ute i god tid. Se till att göra din beställning senast tio arbetsdagar innan det är dags för trädfällningen.
  • Vi utför tjänsten på vardagar mellan 7-16. När du gjort din beställning kommer du att bli kontaktad av oss, så vi kan bestämma tid och plats.
  • Om våra elledningar blivit skadade och du inte har begärt en bevakning kan du bli ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer för att åtgärda skadan.

Viktigt att tänka på innan du fäller träd

  • Generellt får du fälla träd på din egen tomt, men det finns vissa undantag där det finns särskilda regler. Är du osäker på vad som gäller kan du kontakta din kommun.
  • Ta hjälp av ett proffs. Har du inte kunskap av att fälla träd är det bäst att du anlitar en entreprenör som utför arbetet.
  • Vi på Ellevio ansvarar endast för våra elledningar och genomför inte själva trädfällningen. Däremot hjälper vi gärna till att övervaka arbetet åt dig.

Om det inträffar en skada på elledning

  • Har du fällt ett träd i anslutning till våra elledningar och det uppstår en skada ska du anmäla det direkt till oss på telefon 020-44 11 00.
  • Tänk på att aldrig röra ett träd som fallit ner mot en elledning. Det kan vara förenat med livsfara.

Vanliga frågor och svar

Det är du som kund som ansvarar för att fälla träd på din mark. Ellevio kan bistå med trädfällsbevakning vilket innebär att personal kommer ut och bevakar fällningsarbetet. 

Läs mer här om ditt ansvar kring trädfällning. 

Om trädet står på din tomt så kan vi stå till tjänst med bevakande personal för att skydda och ansvara för närliggande ledning, läs mer om trädfällningsbevakning här. Du som markägare får själv ombesörja fällandet av trädet, vi råder dig alltid att anlita en kunnig entreprenör för att utföra arbetet. Från det att vi tagit emot ditt ärende tar det 10 arbetsdagar innan vi kan utföra arbetet, det görs på vardagar mellan klockan 7-16.

Om trädet står på allmän mark så tar vi ned trädet om vi bedömer att det är en fara för ledningen. 

Nej, det är kostnadsfritt.

Det är inte Ellevio som utför själva trädfällningen, vi bevakar att arbetet blir utfört på ett säkert sätt. Anlita därför alltid en kunnig entreprenör för att fälla träd.

Text uppdaterad: 8 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?