Ellevios app har fått Sven att använda sin egenproducerade el smartare

Nytt från Ellevio

Gör som Elleviokunden Sven Lindström och jämför din elanvändning med grannarna i Ellevios nya app.

I appen kan man lätt följa sin historik för att se hur mycket el som produceras från solcellerna och hur mycket el som används.

– Solcellerna kopplas automatisk till appen och då kan man se när och hur mycket man producerar samt när man har ett överskott. Tidigare fick man bara den informationen en gång i månaden och det var svårt att se exakt vilka dagar, säger Sven Lindström.

Sven kan nu se när på dygnet han har producerar mer el än vad han använder och därmed matar ut på elnätet. Han kan därför styra sin elanvändning till den tiden då överskottet är högt, till exempel ladda elbilen.

Enkelt och tryggt med Bank-ID

Sven arbetar som ingenjör och har alltid varit intresserad av klimat och optimering. Han beskriver det som väldigt lätt att komma igång med appen, att det känns tryggt och smidigt att logga in med sitt bank-ID och efter att klickat i sina värden så är allt på plats.

Nya insikter genom funktionen ”Jämföra”

Detta var bara en av de saker som Sven lärde sig via Ellevios nya app. Genom funktionen där man kan jämföra elanvändning och koldioxidutsläpp med andra jämförbara hushåll, upptäckte han också att han gör av med mer el än andra.

– Det blev en sporre för mig att försöka dra ner på elanvändningen. Inte bara för att spara in pengar utan också för att jag vill dra mitt strå till stacken. Nu går ju en del el till elbilarna men vi producerar också el själva. Jag tror att i framtiden kommer fler konsumenter även vara producenter, och där är appen ett bra verktyg.

En enkel inställning för att göra skillnad

Sven lyfter också fram att det bästa med appen för honom är att kunna följa historiken men också att kunna gå långt tillbaka i tiden. För honom blev det lätt att se om ett förändrat beteende också förändrade elanvändningen i stort.

– Som privatperson kan man inte bara sitta och vänta på att politiker ska ta beslut, utan man får göra det man själv kan också. Då är appen enormt intressant att använda. Det är bara en inställning och så ser man direkt hur man kan bidra. Det här är ett sätt som gör att man kan förändra sin vardag väldigt lite och inte behöver göra några kompromisser gällande hur man lever, men man kan ändå göra en skillnad.

Ladda ner Ellevios nya app

Blir du också nyfiken på hur din elanvändning och klimatpåverkan ser ut eller vill du se hur din användning ser ut jämfört med andra jämförbara hushåll? Ladda ner Ellevios app på Google Play eller App Store.

Du kan också läsa mer på ellevio.se/app

Fakta

  • Namn: Sven Lindström
  • Ålder: 52
  • Bor: Villa, 185 kvm, tillsammans med fru och tre barn
  • Yrke: Ingenjör
  • Elleviokund sedan: 2007