Power-as-a-Service

Power-as-a-Service innebär att vi skräddarsyr helhetslösningar för era elintensiva anläggningar – som vi designar, bygger, driftar, optimerar och äger. Som kund betalar ni en fast månadsavgift för hela anläggningens funktion, som en tjänst. Vi tar ansvar för att allt fungerar som det ska, medan ni fokuserar på er kärnverksamhet.

Står ni inför förändringar i er verksamhet som påverkar elinfrastrukturen – och som ni inte vet hur ni ska lösa? Det kan exempelvis handla om att skala upp produktionen, modernisera en befintlig elanläggning – eller ställa om till fossilfri drift? Kanske är ni i stället nyfikna på ett batterilager och att tjäna pengar på stödtjänstmarknaden idag och i framtiden? Kanske vet ni inte hur ni ska finansiera de investeringar ni behöver göra? Ett partnerskap med Ellevio Energy Solutions löser samtliga utmaningar.

Skräddarsydda och framtidssäkrade lösningar

Våra As-a-Service-tjänster utgår helt och hållet utifrån era önskemål och behov. Med vår kunskap och kompetens kan vi skräddarsy komplexa lösningar med många olika komponenter. Oavsett lösning, så tar Ellevio Energy Solutions både hela investeringskostnaden och ansvaret för anläggningen – ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt. Som kund betalar ni en fast månadsavgift över tid, och kan i stället frigöra kapital till att utveckla kärnverksamheten. Oavsett om ni behöver etablera en ny anläggning eller hantera och modernisera en befintlig, så ser vi till att optimera och framtidssäkra den – utan att månadsavgiften påverkas.

Bästa lösningen på kortast tid

Som del av Ellevio-koncernen, så har vi erfarenhet och förmåga att skapa den bästa – och mest effektiva – lösningen för era behov, både när det kommer till funktion och kostnad. Vår ackumulerade kunskap gör att vi kan kapa kostnader i alla led. Vi förstår också vikten av time to market och har därför fokus på snabba prisuppskattningar och korta ledtider för den tekniska lösningen. Eftersom vår lösning täcker in hela värdekedjan kan vi ta fram kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar på ett effektivt sätt.

Vi tar helhetsansvaret för er anläggning

– och kan garantera redundans i personal – vilket inkluderar… 

  • Funktion: Säkerställande av optimal prestanda.
  • Elsäkerhet: Implementering och upprätthållande av högsta elsäkerhetsstandarder.
  • Drift: Kontinuerlig övervakning och skötsel för att säkerställa pålitlig och effektiv drift.
  • Beredskap: Förberedelse och hantering av eventuella nödsituationer.
  • Tillsyn: Regelbunden granskning och inspektion av anläggningen.
  • Felavhjälpande underhåll: Snabb och effektiv reparation av eventuella driftsavvikelser.
  • Planerat underhåll: Proaktivt och strukturerat service- och underhållsarbete med fokus på hållbarhet och driftsäkerhet.
  • Uppgraderingar: Modernisering genom implementering av förbättringar i både hård- och mjukvara.
  • Investeringar: Identifiering och genomförande av nödvändiga investeringar för att hålla anläggningen modern och framtidssäkrad.

Vi är en långsiktig, strategisk och rådgivande partner som erbjuder en egen förvaltare för er anläggning. Genom att överlåta alla de här aspekterna på Ellevio Energy Solutions får ni en skräddarsydd och professionellt hanterad elanläggning – utan administrativa och tekniska skyldigheter – och kan i stället fokusera på er kärnverksamhet.

Varför välja Ellevio Energy Solutions som strategisk partner?

Vårt helhetsansvar och vår djupa kunskap inom energilandskapet bidrar till att ni har en modern lösning som utvecklas i takt med tekniska framsteg inom både hård- och mjukvara.

Vårt helhetsansvar sträcker sig hela vägen från rådgivning till drift och underhåll. Ni kan i stället fokusera era resurser på att utveckla er kärnverksamhet.

Vi säkerställer att det alltid finns tillgång till personal med rätt kompetens, som har expertkunskap inom det alltmer komplexa energilandskapet – och både förstår er verksamhet och är insatt i er specifika lösning.

Vårt tjänsteerbjudande för drift, underhåll och ägande, minimerar kapitalkostnaden, reducerar investeringsbehovet och frigör kapital till er övriga verksamhet.

Power-as-a-Service inom tre områden

Information från: Ellevio Energy Solutions AB, 

sidan uppdaterad 21 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?