Laddlösningar – för tunga transporter (CaaS)

Vi kan förverkliga er elektrifieringsagenda eller hjälpa er att investera i laddsiter genom våra helhetslösningar inom fordonsladdning. Våra lösningar är flexibla och kan anpassas utifrån specifika behov – idag och över tid.

Många företag planerar att elektrifiera sin fordonsflotta, men vet inte hur laddningsproblematiken ska lösas. Om laddning inte är del av kärnaffären, utan något som bara behöver ”komma på plats”, så kan vi hjälpa till med allt från dimensionering till färdig lösning – och dessutom erbjuda allt som en tjänst genom ett så kallat Charging-as-a-Service-upplägg.

Charging-as-a-Service

Charging-as-a-Service är vår Power-as-a-Service-tjänst inom fordonsladdning, där vi designar, bygger, äger, driftar och underhåller optimerade laddlösningar, som du sedan abonnerar på. Om samarbetet påbörjas i ett tidigt skede, så kan vi även ansöka om bidrag och sköta processen för markanvisning.

Laddsiter

Laddsiterna kan se väldigt olika ut, beroende på om det är tunga fordon, personbilar eller färjor som ska laddas. Vi designar laddsiten i samråd med dig, för att säkerställa att den passar era ändamål. Våra experter hjälper också dig att välja rätt utrustning, inte bara för laddare och tillhörande elanläggning, utan för hela den kompletta anläggningen (exempelvis bänkar, väderskydd och belysning). Vi samarbetar med ett flertal välrenommerade tillverkare av hårdvara.

Fördelar med Charging-as-a-Service

  • Ingen startkostnad: Tjänsten gör att du får tillgång till laddinfrastruktur utan investeringskapital.
  • OpEx istället för CapEX: I stället för att binda kapital i fasta tillgångar, betalas tjänsten som en löpande kostnad.
  • Förutsägbar kostnad: Du abonnerar på tjänsten till en fast månadskostnad – helt utan tillkommande kostnader.
  • Flexibilitet: Tjänsten är skalbar och kan anpassas efter behov över tid.

Information från: Ellevio Energy Solutions AB, 

sidan uppdaterad 21 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer