Upphandlingar

Här hittar du som leverantör eller entreprenör beskrivning av vad som krävs av de företag som vill samarbeta med oss, information om kommande upphandlingar samt kontaktuppgifter till våra inköpare.

Arbete vår (21).jpg

Vill ni vara med och framtidssäkra framtidens elnät?

Vi investerar 2,5-3 miljarder kronor årligen i att bygga framtidens elnät. Vill ni vara med oss i den resan?

Vi annonserar alla våra upphandlingar på e-Avrop, som är en allmänt tillgänglig databas för annonsering av upphandlingar, och ett upphandlingssystem där dokument tillgängliggörs och anbud lämnas. Där framgår alla krav Ellevio ställer på våra leverantörer och entreprenörer. Vilken information vi behöver ha och hur detta ska intygas framgår i detalj av respektive upphandlingsannons. Gemensamt för dem alla är vår Uppförandekod för leverantörer. Registrera ert företag i e-Avrop för att se alla Ellevios pågående upphandlingar, det är kostnadsfritt för en leverantör.

Utöver det delar vi med oss av vår långsiktiga investeringsplanering på denna sida, se våra planerade upphandlingar.

Inköpsfunktionen hos oss ansvarar för all upphandling, såväl av tjänster som material och entreprenader.
Här hittar ni kontaktuppgifter till oss på inköpsavdelningen:

Stefan Ytterbom
Inköpschef
+46 70- 865 69 82

Eric Coulibaly
Chef entreprenadupphandling
+46 70- 965 20 74

Cecilia Egelnoff
Inköpscontroller/analytiker
+46 70 930 06 87

Håkan Jacobsson
Strategisk inköpare/Entreprenad
+46 70- 865 75 91

Johanna Eneman
Strategisk inköpare/Indirekt material
+46 70- 875 89 86

Kristoffer Opitz
Inköpare IT/Konsulter
+46 70- 865 67 41

Lars Niia
Strategiskt inköpare IT/Konsulter
+46 72-986 86 46

Lou Jägerup
Contract Manager
+46 72- 546 53 75

Magnus Aldén
Samordnande Service Manager
+46 70-181 66 05

Magnus Nissle
Strategisk inköpare /Strategiskt material
+46 76 133 32 25

Narin Genc Turanli
Strategisk inköpare, Entreprenad
+46 72 986 84 89

Peter Vilhelmsson
Strategisk Inköpare /Entreprenad
+46 73- 387 25 43

Petra Hyltmark
Strategisk Inköpare /Entreprenad
+46 72 700 18 06

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?