Strategi och värderingar

Ellevio lägger grunden för framtidens fossilfria samhälle genom två strategiska fokusområden: att bygga morgondagens energisystem och att utveckla klimatsmarta energitjänster. Vi når våra mål genom att ha en verksamhet som håller högsta klass och som attraherar de bästa medarbetarna.

Vision och strategi

För att kunna genomföra vår strategi på ett så bra och effektivt sätt som möjligt behöver vi de bästa medarbetarna och en verksamhet i världsklass. Genom våra strategiska fokusområden jobbar vi för en ljus och hållbar framtid och bidrar till Parisavtalet och Sveriges klimatmål.

Strategisk riktning och möjliggörare

Ellevio möjliggör energiomställningen och ett fossilfritt samhälle 2045. Genom att bygga en smart energiinfrastruktur och utveckla nya lösningar på befintliga och nya marknader lägger vi grunden för det växande samhället med dess ökande efterfrågan på ren energi. Vi är en energisystemoperatör som omvandlar dagens elnät till morgondagens hållbara  energisystem och på så sätt möjliggör våra kunders egen energiomställning.

Tillsammans med kunder och strategiska partners utvecklar och tillhandahåller vi klimatsmarta energilösningar och tjänster som stödjer kunderna i deras energiomställning. Kundupplevelsen stärks genom utveckling av nya affärer och tillväxtmöjligheter. Vi stärker vår varumärkeskännedom, och kunderna ska uppfatta att vi överträffar deras förväntningar och att vi är en drivande kraft mot ett elektrifierat, hållbart samhälle.

Vår ambitiösa strategiska inriktning kräver att vi har en effektiv kärnverksamhet med digitala affärsstöd som möjliggör hög utvecklingstakt. Kontinuerliga förbättringar, digitalisering och tillämpning av bästa praxis i hela organisationen är avgörande för modern verksamhet, organisatorisk effektivitet och nya  förmågor.

Den framgångsrika resan mot vår vision kräver en engagerande, säker och hållbar arbetsmiljö. Övergången till energisystemoperatör, liksom utvecklingen av nya produkter och förmågor kräver att vi anpassar vår företagskultur, kompetens och organisation. Vi främjar en ledarskaps och  organisationskultur som attraherar kompetenser och säkerställer kontinuerlig tillväxt och utveckling av våra medarbetare.

Våra värderingar

Ellevio har en stark och inkluderande företagskultur med värderingarna pålitlighet, engagemang och utveckling som ledstjärnor.

Alla som arbetar för Ellevio ska komma hem friska och oskadda varje dag, och vi har en nollvision mot olyckor. I vår uppförandekod, som alla medarbetare skriver på årligen, beskrivs hur vi uppträder mot andra och varandra.

  • Vi är öppna, ärliga och äkta.
  • Vi är professionella och tar ansvar för vårt handlande.
  • Vi håller vad vi lovar.

Våra kunder ska kunna lita på vårt elnät och på oss som arbetar på Ellevio. Vi finns på plats dygnet runt med den teknik och de expertkunskaper som behövs för att ta elen hela vägen till kunden.

  • Vi bryr oss, är hängivna och visar handlingskraft.
  • Vi samarbetar och skapar delaktighet genom förtroende.
  • Vi inspirerar, ger feedback och sprider glädje.

Det ska märkas att vi bryr oss om våra kunder och vår omvärld – och att vi lyssnar. Vi visar handlingskraft och agerar hållbart ifråga om säkerhet och hälsa för alla som arbetar för oss, vår påverkan på klimat och miljö samt vårt ansvar som arbetsgivare, affärspartner och leverantör.

  • Vi lyfter blicken, är proaktiva och sprider kunskap.
  • Vi utmanar oss själva och varandra och är kreativa.
  • Vi driver förändring och tänker nytt.

Vi tänker nytt i både stora och små frågor. Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra tjänster samt söker ny kunskap och delar med oss av vårt kunnande för att Sveriges elsystem ska utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Våra lösningar ska utformas så att de möter samhällets befintliga och framtida energibehov. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer