Ellevio nu och då

Varumärket Ellevio föddes 2015, men vårt företag har funnits mycket längre än så. Historien tar sin början redan på 1600-talet, när vattenkraften började användas i svenska bruksorter. Idag är vi ett av Sveriges största energiföretag, med nära en miljon kunder. Genom våra två verksamhetsområden – eldistribution och energilösningar – tar vi en aktiv roll för att skapa ett elektrifierat, hållbart samhälle.

Ellevio idag

Tillsammans elektrifierar vi Sverige

Ellevio är ett av Sveriges största energiföretag med nästan en miljon kunder. Våra elnät och energilösningar fungerar som samhällets blodomlopp. Vi kopplar ihop producenter och konsumenter av el, möjliggör mer förnybar el, bidrar till elektrifiering av transporter och industrier och skapar förutsättningar för nya klimatsmarta lösningar. Kraven på elsystemet förändras i snabb takt – och vi hänger med.

Ellevio har 730 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.

Vår historia

Ställverket Värtan i Hjorthagen i Stockholm. Som det såg ut en gång.
Ställverket Värtan i Hjorthagen i Stockholm. Som det såg ut en gång.

Vi har en lång historia, även om varumärket inte är så gammalt. När vattenkraften började användas för att effektivisera arbetet i Sveriges bruksorter föddes också den verksamhet som har utvecklats till dagens Ellevio. Det började vid Uddeholms Bruk år 1668 och har sedan vuxit genom bland annat Billeruds Bruk, Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors och Stockholm Energi.

2023

 • Den nya 12 kilometer långa "motorvägen för el" mellan Beckomberga och Bredäng invigs i Stockholm. Nya elkablar har grävts ner i marken och lagts på botten av Mälaren.
 • Det fleråriga arbetet med att installera andra generationens smarta elmätars hos alla kunder avslutas.
 • Koncernen etablerar sig i Norrbotten genom förvärv av Markbygden Net.
 • Elnätsrapporten 2023 uppskattar behoven av elnätsinvesteringar till nästan en miljard kronor till 2045. Elanvändningen i Sverige väntas samtidigt mer än fördubblas.

2022

 • Ellevio får en ny ägare när pensionsförvaltaren AMF köper 12,5 procent av aktierna från Första AP-fonden.

 • Verksamhetsområdet Energilösningar lanseras för att hjälpa företag att ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Verksamheten omfattas inte av elnätsregleringen och drivs av Ellevio Energy Solutions AB.

2021

 • Edbsyns Elverk förvärvas och elnätsverksamheten får omkring 4 000 nya elnätskunder.
 • Ombyggnationen av ställverket Värtan i Hjorthagen, Stockholm inleds. Projektet, som ska vara klart 2026, är det största och mest komplexa stationsprojekt som Ellevio hittills genomfört.
 • Ellevio får tre fina utmärkelser som arbetsgivare; priset som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare från Nyckeltalsinstitutet, Håll Nollans arbetsmiljöpris för vårt säkerhetsarbete och utmärkelsen Karriärföretag, av Karriärföretagen.

2020

 • Vi köper Hamra Besparingsskog elnät och får omkring 500 nya kunder.
 • Vi inleder vårt största projekt hittills; att bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng i Stockholm för att förstärka och modernisera elnätet för att möta framtidens elbehov.

2019

Vi lanserar en ny modell för att kunna bygga fler laddstolpar. Nu blir det enklare, snabbare och billigare att ansluta laddstolpar till elnätet.

2018

 • Vi ansluter oss, som första energiföretag, till byggnadsbranschens säkerhetsinitiativ Håll Nollan. Initiativet har en tydlig målsättning om att få ner antalet arbetsplatsolyckor på byggplatser, ett mål som går hand i hand med våra mål och vision.
 • Vi skriver avtal med GodEl som blir anvisad elhandlare för våra flyttkunder. Samarbetet innebär bland annat att kunderna erbjuds ett av marknadens bästa priser på miljömärkt el.

2017

Vi köper Elverket Vallentuna och får därmed omkring 14 500 nya kunder och ett antal nya kollegor i september 2018.

2016

Vi förvärvar Nynäshamn Energi som under 2017 integreras i vår verksamhet.

2015

Fortum säljer elnätsverksamheten i Sverige till ett konsortium bestående av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden samt OMERS Infrastructure, före detta Borealis Infrastructure Management Inc. Det nya bolaget får namnet Ellevio.

2002

Fortum förvärvar resterande 50 procent av Birka Energi, förutom en del av värmerörelsen som Stockholms Stad fortfarande är delägare i.

2000

Stora Ensos krafttillgångar i Sverige och Finland och bolagets regionnät i Sverige förvärvas. Regionnätet förvärvas av Birka Nät medan krafttillgångarna förvärvas direkt av Fortum.

1998

Birka Energi bildas genom samgående mellan Stockholm Energi och Gullspångs Kraft. Det nya företaget ägs till hälften av Stockholms stad och Fortum.

1996

IVO (Imatran Voima Oy) förvärvar hela AGAs aktiepost och därefter resterande aktier i Gullspångs Kraft. Samma år förvärvar Gullspångs Kraft bolaget Skandinaviska Elverk.

1992

Fusionen mellan Uddeholms Kraft och Gullspångs Kraft genomförs. Företaget förvärvar detta år även AB Hälsingekraft och Stora Krafts distributionsrörelse, vilket resulterar i en aktiepost i Härjeåns Kraft genom Stora Kraft.

1987

Uddeholmskoncernen övergår till AGA. Dotterbolaget Värmlandsenergi byter namn till Uddeholms Kraft och övertar det gamla Uddeholmsbolagets organisationsnummer.

1982

Billerud och Uddeholm slår ihop sina kraftdivisioner i det gemensamägda bolaget Värmlandsenergi med huvudkontor i Karlstad.

1981

Gullspångs Kraft börsintroduceras.

1951

Värmlands Ledningsaktiebolag, senare kallat Värmlandskraft bildas. Delägare var Billerud, Rottneros, Karlstad, Mölnbacka-Trysil, Sundhagsfors och Uddeholm. Idén är att samordna delägarnas produktion och kraftöverföring.

1918

Gullspång köper aktiemajoriteten i Örebro Elektriska AB. Det dröjer till 1963 innan Gullspång-Munkfors och Örebro Elektriska fusionerades och namnändrades till Gullspångs Kraftaktiebolag.

1906

Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors bildas av John Hedin. Bolagets säte fanns i Mariestad och dess första kontor i Lidköping.

1902

Aktiebolaget Skandinaviska Elverk bildas för att driva de elverk som ägdes av ASEA i mellan- och sydsvenska städer.

1892

Stockholms stads första elektricitetsverk bildas, som ett dotterbolag till Gasverket.

1883

Billeruds Aktiebolag grundas med syfte att framställa pappersmassa vid en sulfitfabrik i Säffle.

1873

AB Mölnbacka-Trysil bildas genom en sammanslagning av Mölnbacka Bruk och Trysils Skogsbolag.

1852

“Gaslysnings-Aktiebolaget” i Stockholm bildas.

1724

Bengt Gustaf Geijer grundar bolaget Uddeholms Bruk.

1668

Harald Pose och Johan Carlström anlägger en hammare och hytta för förädling av bergmalm vid Stjernfors, norr om samhället Uddeholm vid Uvån, där vattenkraft började användas för järnhanteringen.

Kolonilotter vid ställverket.
Kolonilotter vid ett ställverk i Stockholm.

Fakta om Ellevio

 • Koncernen har två verksamhetsområden: eldistribution och energilösningar.
 • Eldistribution drivs inom Ellevio AB som äger elnät i mellersta och södra Sverige och därmed distribuerar el till nästan en miljon kunder, varav cirka 86 procent är hushåll.
 • 24,2 TWh el levererades genom Ellevois nät 2023 och leveranssäkerheten var 99,99 procent.
 • Ellevio AB ansluter även bland annat ny vind- och solkraft och jobbar med nya industrietableringar samt erbjuder lösningar för laddning av elfordon.
 • Verksamhetsområdet energilösningar drivs av Ellevio Energy Solutions AB och erbjuder lösningar inom laddinfrastruktur, energilagring, reservkraft och kompletta elkraftslösningar till företagskunder.
 • Koncernen har 730 anställda och sysselsätter ytterligare ett par tusen personer runt om i landet genom att vi driver elnätsprojekt med hjälp av entreprenörer.
 • Ellevio har en stark och inkluderande företagskultur med värderingarna pålitlighet, engagemang och utveckling som ledstjärnor. Företaget har blivit flerfaldigt uppmärksammat för att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Ellevios elnät är 83 600 kilometer långt – över två varv runt jorden! 
 •  Elnätskunderna finns i:
  • Dalarna
  • Värmland
  • Västkusten (Halland & Bohuslän)
  • Skaraborg-Närke
  • Gävleborg (Hälsingland & Gästrikland)
  • Stockholm (Stockholms stad, Ekerö, Lidingö, Täby, Nynäshamn & Vallentuna)
 • 2023 var nettoomsättningen 8,2 miljarder kronor och samma år investerades 3,7 miljarder kronor i elnäten.
 • Ägare är pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.
 • Våra största kontor finns i Stockholm och Karlstad, och mindre kontor finns i bland annat Bollnäs och Kungsbacka.
 • Elnätsverksamheten är reglerad och övervakas av en myndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei), som också bestämmer hur mycket vi får ta ut i intäkter från våra kunder. 

Namnet Ellevio är inget riktigt ord. Det går att utläsa på flera sätt med olika betydelser. Den främsta betydelsen är "el och leverans" men också "vi lever med el". Vi vill att namnet och hela vårt varumärke och visuella identitet ska uppfattas som varmt, positivt, närvarande, pålitligt och samtidigt nytänkande.

ellevio_idag_840x420.png
Vårt kontor i Stockholm

Våra kontor

Stockholm, huvudkontor
Valhallavägen 203
115 53 Stockholm

Karlstad
Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad

Kungsbacka
Energigatan 19
434 37 Kungsbacka

Bollnäs
Skolallén 2
821 41 Bollnäs

Hitta till våra kontor.

Vi har också personal på ett tiotal andra orter runt om i våra områden, bland annat i Arbrå, Torsby, Arvika och Idre.

Övriga kontaktuppgifter

Växelnummer: 08-606 00 00

E-postadress: info@ellevio.se

Kundservce 

Klicka här för att komma till Kundservice

Postadress

Ellevio AB (publ)
Box 242 07
104 51 STOCKHOLM

Leveransadresser

Ellevio AB (publ)
Valhallavägen 203
115 53 STOCKHOLM

Ellevio AB (publ)
Våxnäsgatan 10
653 40 KARLSTAD

Handlingar som påverkar Ellevios nät

Mejladress (utanför Stockholmsområdet): RES.Elleviofysiskplanering@ellevio.se

Gäller nedanstående handlingar som kan påverka Ellevios nät;

 • bygglovs- och detaljplaneremisser
 • remisser rörande inrättande av områdesskydd, såsom naturreservat
 • inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Fakturering till Ellevio

Ellevio AB (publ) har organisationsnummer 556037-7326

Alla fakturor ska skickas som elektronisk faktura
Leverantören ska enligt Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, skicka elektronisk faktura som överensstämmer med europeisk standard för elektronisk fakturering (PEPPOL BIS Billing 3.0), eller annan likvärdig, vedertagen standard efter särskild överenskommelse med beställaren.

Faktura som sänds via e-post eller PDF betraktas inte som en elektronisk faktura.

 • Ellevio AB (publ) använder fakturaväxeln InExchange och har GLN nr 7365560377324
 • Ellevio AB (publ) har PEPPOL Participant ID 0007:5560377326

Komma igång
För att komma igång med elektronisk fakturering, kontakta InExchange:

 • Telefon 0500-44 63 60 (välj knappval 1 för att komma i kontakt med sälj)
 • Gå till www.inexchange.se för mer information om elektronisk fakturering.

Huvudregel:
Generellt krav på alla fakturor, PEPPOL:

 • Namnreferens eller projektnummer ska alltid anges. Placeras under ”cbc:BuyerReference”
 • Ordernummer ska anges i förekommande fall. Placeras i filen på radnivå under ”cac:OrderReference”

Enligt särskild överenskommelse:
Generellt krav på alla fakturor vid till exempel Svefaktura:

 • Namnreferens ska alltid anges. Placeras under ”RequisitionistDocumentReference"
 • Ordernummer ska anges i förekommande fall. Placeras i filen på radnivå under "cac:OrderLineReference"

Under en övergångsperiod kan Ellevio ta emot pdf-faktura till e-postadress: invoices-fe312046-2923@vismabpo.se

Fakturaadress måste alltid anges:
Ellevio AB (publ)
XX2923
FE312046
737 83 FAGERSTA

På fakturan ska alltid namnreferens anges.

Ellevio Sverige AB har organisationsnummer 559414-0542 

Alla fakturor ska skickas som elektronisk faktura
Leverantören ska enligt Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, skicka elektronisk faktura som överensstämmer med europeisk standard för elektronisk fakturering (PEPPOL BIS Billing 3.0), eller annan likvärdig, vedertagen standard efter särskild överenskommelse med beställaren.

Faktura som sänds via e-post eller PDF betraktas inte som en elektronisk faktura.

 • Ellevio Sverige AB använder fakturaväxeln InExchange och har GLN nr   7365594140543
 • Ellevio Sverige AB har PEPPOL Participant ID 0007: 5594140542

Komma igång
För att komma igång med elektronisk fakturering, kontakta InExchange:

 • Telefon 0500-44 63 60 (välj knappval 1 för att komma i kontakt med sälj)
 • Gå till www.inexchange.se för mer information om elektronisk fakturering.

Huvudregel:
Generellt krav på alla fakturor, PEPPOL:

 • Namnreferens eller projektnummer ska alltid anges. Placeras under ”cbc:BuyerReference”
 • Ordernummer ska anges i förekommande fall. Placeras i filen på radnivå under ”cac:OrderReference”

Enligt särskild överenskommelse:
Generellt krav på alla fakturor vid till exempel Svefaktura:

 • Namnreferens ska alltid anges. Placeras under ”RequisitionistDocumentReference"
 • Ordernummer ska anges i förekommande fall. Placeras i filen på radnivå under "cac:OrderLineReference"

Undantagsvis kan Ellevio ta emot pdf-faktura, en faktura per fil, till e-postadress: 5594140542-SE@azetsinvoice.com

Fakturaadress måste alltid anges:

Ellevio Sverige AB
5594140542
FE312046
737 83 FAGERSTA

På fakturan ska alltid namnreferens anges.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 29 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer