Elektrifiera Sveriges företag!

Ellevio Energy Solutions erbjuder stöd från ax till limpa för företag och verksamheter som ska ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med i arbetet med att utveckla innovativa energilösningar åt våra kunder och på sätt hjälpa dem i omställningen.

Energilösningar för en elektrifierad framtid

Ellevio Energy Solutions skräddarsyr och framtidssäkrar elanläggningar, batterilösningar och laddlösningar under beteckningen Power-as-a-Service. Det innebär att vi designar, bygger, driftar och äger elintensiva anläggningar åt våra kunder.

Vi startade Ellevio Energy Solutions för att kunna driva elektrifieringen av Sveriges företag. Hos oss blir du del av ett litet, entreprenöriellt, målinriktat och visionärt team där samarbete är a och o. Resultatet av ditt arbete kommer att få stor synlighet hos oss och du har också goda möjligheter att sätta prägel på vår verksamhet. Välkommen att vara en del i vår utveckling mot att bli ett av Sveriges ledande företag inom energitjänster – och på så sätt bidra till en elektrifierad, fossilfri framtid!

Om Ellevio Energilösningar

Med hjälp av en verktygslåda som sträcker sig bortom enbart elnätstjänster, erbjuder Ellevio helhetslösningar och kompletta tjänster inom industrinät, energilagring, flexibilitet, och laddlösningar. Vi erbjuder idag helhetstjänster inom 3 områden:

Nätlösningar

Vi erbjuder helhetstjänster för att ta ett fullt ägarskap över våra kunders industrinät. Vi designar, bygger, driver, förvaltar och underhåller industrinät för våra kunders räkning mot en fast månadskostnad.

Flexibilitet & Energilagring

Vi erbjuder innovativa och mer effektiva lösningar på våra kunders energibehov genom energilagring. Med partners realiserar vi värden för kunden genom peak shaving, reservkraft, stödtjänster och flexibilitet.

Laddlösningar

Vi erbjuder laddlösningar som en tjänst (Charging-as-a-Service), vilket innefattar produkter och tjänster för att möta kundens behov idag som imorgon av laddning. Vi hanterar laddning av alla transportslag – på land, i vatten och luften.

Vi har över 700 medarbetare som elektrifierar Sverige.

Möt våra medarbetare

Ellevio som arbetsgivare

Våra medarbetare arbetar varje dag med att utveckla samhället och forma framtidens energisystem. Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid.

Vår medarbetarprofil

Vi har många olika personligheter hos oss, men våra värderingar ger oss en gemensam grund för hur vi beter oss mot varandra, våra kunder och partners. Vår medarbetarprofil beskriver våra värderingar och vilka beteenden som är viktiga för att du ska trivas hos oss.