Ny kabel och förstärkt elnät i Ulvsunda

Hösten 2023 startar kabelbytet av elnätet i Ulvsunda, Bromma. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför extra mycket på att förbättra, modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till de satsningar på elektrifiering som nu görs i Sverige. Projektet i Ulvsunda är en del av den här satsningen.

Vad gör vi?

Vi byter ut en föråldrad elkabel i marken mellan Karlsbodavägen och Kraftbodavägen. *Mer info från entreprenör här*

Varför bygger vi om?

Anledningen till kabelbytet är att elnätet i Ulvsunda är föråldrat och behöver nätförstärkas inför kommande exploatering. Vi ökar kapaciteten i elnätet för att säkra elförsörjningen och därmed minska risken för strömavbrott. Elnät behöver moderniseras och förstärkas inför de ökande effektbehoven som följer när vi ska minska och till slut ersätta användningen av fossila bränslen. Vi räknar med att vara klara med allt arbete under hösten 2024.

Var kommer vi att arbeta?

Hur påverkas du?

Våra arbeten kommer att medföra en del störningar för dig som bor, verkar eller vistas i området, främst följande:

  • Trafikstörningar i form av omdirigeringar av gång- och cykeltrafik.
  • Begränsad framkomst på gång- och cykelvägen mellan xxx
  • Vid gator och vägar med mycket trafik så förläggs kabeln under vägarna för att inte behöva stänga av vägen. Vissa småvägar kommer dock att få begränsad framkomlighet under kortare perioder.
  • Under arbetets gång kommer planerade strömavbrott att förekomma. Dessa aviseras i god tid via brev till de som påverkas.
  • Buller från maskiner kommer att förekomma.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss via e-post ulvsunda@ellevio.se

Få aktuell information direkt till din mejl

Text uppdaterad: 23 augusti 2023

Hjälpte den här sidan dig?