Förstärkt elnät vid Norra Djurgårdsstaden

Sedan 2018 pågår ett av Ellevios större projekt i Norra Djurgårdsstaden. Ellevio förstärker elnätet mellan Fisksjöäng och Ålkistan, en sträcka på ca 3km. Arbetet påbörjades i maj 2018 och de två första etapperna var klara i nov 2019. Byggstart för sista delen, etapp 3, planeras nu.

Varför behöver elnätet förstärkas?

Stockholm växer och elberoendet i regionen ökar. Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Till viss del ersätts luftledning med ny, markförlagd ledning.

Vad händer nu?

Cirka 80 % av projektet är klart. Luftledningen har ersatts med fem kabelförband på sträckan mellan Ekhagen och Fisksjöäng.

Den sista etappen innebär att vi vid Ekhagen ska ansluta markkabelsträckan till den befintliga luftledningen. Därefter kan vi rasera elva stolpar inom Nationalstadsparken. Anslutningen sker genom uppförande av två kabeländstolpar vid Ekhagen som ersätter en befintlig kraftledningsstolpe. De sista tre luftledningsspannen mellan Ekhagen i Stockholms stad och terminalplatsen Ålkistan i Solna stad behålls alltså. Faslinorna kommer att bytas ut.

Har du frågor?

Vill du komma i kontakt med projektet, skicka e-post till norradjurgardsstaden@ellevio.se

Text uppdaterad: 29 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?