Elnätet på Djurgården rustas upp och förstärks.

Snart startar vårt arbete med att rusta upp och förstärka elnätet på Djurgården. Första delen i projektet är utbyte av kablar mellan Beckholmen och Djurgården och i Djurgårdskanalen. Projektet beräknas starta i november 2023 och pågå under vintern.

Elnätet på Djurgården

Var kommer vi att arbeta?

På varje etapp kommer vi att genomföra schaktning och kabelförläggning.  Marken återställs därefter till ursprungligt skick. Alla tider är preliminära och kan komma att ändras.

Om du klickar på de färgade strecken fälten kan du läsa information om tidplan och påverkan. 

Hur kommer du att påverkas?

Om du klickar på de färgade strecken fälten kan du läsa information om tidplan och påverkan. 

Ellevio har upphandlat Craftor som huvudentreprenör i projektet. Sunaru kommer att genomföra schakt. 

Har du frågor?

Har du några frågor kring projektet är du välkommen att mejla till djurgarden@ellevio.se

Text uppdaterad: 25 augusti 2023

Hjälpte den här sidan dig?