Storsatsning på elnätet i östra Hälsingland

Under de kommande åren genomför Ellevio ombyggnation av regionnätet i östra Hälsingland. Det är en av våra största satsningar någonsin i regionen, och kommer att vara en viktig del i den kommande elektrifieringen och att regionen ska ha möjlighet att växa.

Samrådsunderlag gällande sträckningen Njutånger - Söderala hittar du här. 

Vad gör vi?

Fram till år 2032 bygger vi om regionnätet i östra Hälsingland. Vi bygger ett nytt och starkare nät, och tar bort delar av det gamla nätet. I arbetet ingår flera olika projekt, som du kan läsa mer om i tidplanen nedan.  

Totalt bygger vi cirka 8 mil nya ledningar och bygger om ungefär 8 mil ytterligare. I Njutånger bygger vi en ny stamnätsstation, och vi förbereder för byggnation av ytterligare två nya stationer.

Varför bygger vi om?

Det överliggande nätet i östra Hälsingland behöver förstärkas för framtidens behov. Förstärkningen och ombyggnationen leder till flera förbättringar, såväl regionalt som nationellt:

 • Projektet skapar förutsättningar för samhällets energiomställning - att gå från fossilberoende till elektrifiering
 • Projektet möjliggör för industrier att etableras och växa. Idag räcker nätet längs Hälsingekusten inte till för större etableringar. När arbetet är klart kommer större effektuttag att vara möjliga
 • Projektet möjliggör för industrier att ställa om sitt arbete från fossilberoende till mer hållbar verksamhet
 • Projektet möjliggör för ökad produktion av vind- och solkraft i området, en viktig del i Sveriges fortsatta energiförsörjning
 • Projektet ökar möjligheterna till framtida självförsörjning av energi i regionen
 • Projektet leder till möjligheter att installera fler laddstationer längs E4, en viktig del i elektrifieringen av transportsektorn
 • Ett robustare elnät minskar risken för avbrott

Vi gör det här som en del i Svenska kraftnäts satsning NordSyd, som syftar till att få bort de så kallade flaskhalsarna mellan elområde 2 och elområde 3. Flaskhalsarna är ett av svensk energiförsörjnings stora utmaningar. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som äger och förvaltar det svenska stamnätet – elsystemets ”motorvägar”, och det är mot stamnätet Ellevio bygger de nät som är aktuella i östra Hälsingland. Här kan du läsa om Svenska kraftnäts arbete. 

På kartan syns de sträckningar som har koncession eller som är föreslagna sträckningar.

Nästa steg?

I mars kommer samråd att hålls om sträckningen Njutånger-Söderala, där planerad byggstart är år 2028. Alla markägare som berörs av sträckningen kommer under första halvan av mars att få samrådsunderlag i brevlådan. 25 och 26 mars kommer öppet hus att genomföras, med möjlighet att ställa frågor om föreslagen ledningssträckning och kommande arbete. Läs mer om öppet hus nedan.

Byggnationen av Njutånger station är beräknad att starta i juni 2025. 

Välkommen på öppet hus 25 och 26 mars!

Som en del av samrådet för sträckan Njutånger - Söderala välkomnar vi allmänheten till ett öppet hus. Där kan du möta Ellevios ansvariga för östra Hälsingland för att ställa frågor och diskutera.  

 • Var? 25 mars i Söderala, 26 mars i Engånger
 • När? Kom när det passar mellan klockan 16 och 19 

Under öppet hus kommer det att finnas ett antal stationer där du kan få information om exempelvis ledningssträckningen, samrådet och tillståndet, markersättning och teknikval. 

Observera att Svenska kraftnät under våren har en egen samrådsprocess för sin sträckning. 

Tidplan för byggnation 

 1. Njutånger station 
  Byggskede: Sommar 2025 - 2027
  Vi bygger en ny stamnätsstation i Njutånger. Svenska kraftnät bygger en station i anslutning till Ellevios station
 2. Dönje - Söderala 
  Byggskede: 2026 - 2028
  Ledningssträckningen byggs inom befintlig koncession
 3. Njutånger - Norränge
  Byggskede: 2026- 2028
  Ledningssträckningen byggs inom befintlig koncession 
 4. Njutånger - Betberg
  Byggskede: 2027 - 2028 
  Ledningssträckning. Koncessionsansökan planeras att skickas under februari 2024.   
 5. Njutånger - Söderala
  Byggskede: 2028 - 2030 
  Ledningssträckning. Samråd sker i mars 2024. Öppet hus under samråd sker 26 och 27 mars 2024 
 6. Sörby - Dönje
  Byggskede: 2028 - 2030 
  Ledningssträckning. Samråd sker vintern 2025

Den angivna tidplanen är uppskattad och kommer att uppdateras, då tillståndsprocesserna för det nya elnätet påverkar framdriften av projektet.

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar webbsidan regelbundet när vi har ny information. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig.

Tack för ditt intresse!

Nu är du registrerad och kommer att få uppdateringar från oss.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Har du frågor?

Har du några frågor runt projektet är du välkommen att maila till ostrahalsingland@ellevio.se

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 februari 2024

Hjälpte den här sidan dig?