Förstärkning och vädersäkring av elnätet runt Enånger

Med start i april 2024 påbörjar vi arbete med att förstärka och vädersäkra elnäten i Enånger med omnejd. Elektrifieringen har en viktig roll att spela för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi satsar därför på att modernisera och bygga ut elnäten för att de ska räcka till, nu och i framtiden.

Grävmaskin vid elstolpeVad gör vi?

Fram till halvårsskiftet 2026 kommer vi att bygga om det lokala elnätet i Enånger med omnejd. Vi bygger ett nät som blir mindre känsligt för väderstörningar och ett starkare nät. I arbetet ingår flera olika projekt, som du kan läsa mer om i tidplanen nedan.  

Totalt kommer vi att byta ut gammal luftledning till drygt 27 mil markkabel. I de planerade åtgärderna ingår också att gammal oisolerad luftledning byts ut mot isolerad. Vi bygger också över 60 nya nätstationer.

Eventuellt samförläggs även vissa kommunala ledningar med Ellevios arbete.

Varför bygger vi om?

När samhället elektrifieras och digitaliseras är det viktigt att vi kan lita på ett elen alltid finns där. Därför vädersäkrar Ellevio kontinuerligt vårt lokalnät genom att byta ut luftledningar mot markkabel eller isolerad luftledning. Samtidigt ökar kapaciteten vilket leder till ökade möjligheter att ladda bilar och installera solceller.

Var och när kommer vi att arbeta?

Klicka på de olika områden i kartan för att se när vi kommer att arbeta just där.

Tidsplan för byggnation

 1. Enånger
  Byggskede: mars 2024-september 2024
  Under våren startar vi med schaktning för markkabel i Enånger. Generellt ersätter vi luftledning med markkabel på vissa ställen byter vi oisolerad luftledning mot isolerad. Vi bygger också 7 nya moderna nätstationer. Under sommar och höst fortsätter vi med att driftsätta det nya elnätet i här.
 2. Tosätter- Nianfors
  Byggskede: april 2024-december 2024
  Under våren startar vi med schaktning för markkabel i området. Under sommar och höst fortsätter vi med att driftsätta elnätet i området. Generellt ersätter vi luftledning med markkabel på vissa ställen byter vi oisolerad luftledning mot isolerad. Vi bygger också 9 nya moderna nätstationer.
 3. Nianfors-Näcksjö
  Byggskede: september 2024-maj 2025
 4. Enånger-Borka
  Byggskede: september 2024-april 2025
 5. Njutånger-Tosätter
  Byggskede: vår 2025-sommar 2026
 6. Tosätter-Sivik
  Byggskede: sommar 2025-höst 2025
 7. Enånger-Fjäleviken
  Byggskede: höst 2025-sommar 2026
 8. Näcksjö-Mekrossla
  Byggskede: vinter 2025-höst 2025

Den angivna tidplanen är uppskattad och kommer att uppdateras.

Ellevios entreprenör i projektet är Omexom. Du når både Ellevio och Omexom genom projektmailen enanger@ellevio.se

 • Peter Olsson, projektledare Ellevio
 • Johan Lindberg, projektledare Omexom

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?