Hållbara projekt

Ellevio vill vara ett föredöme inom hållbarhet, och det ska naturligtvis även gälla hur våra projekt utförs. Våren 2023 började vi därför utforska hur klimat- och miljöpåverkan skulle kunna minimeras när elnäts- och anläggningsarbeten utförs på uppdrag av oss. Det branschunika pilotprojektet Hållbarhet Orsa var först ut. Och nu fortsätter vi med fler projekt och initiativ.

Grävmaskin
Anläggningsarbete utförs i det branschunika pilotprojektet Hållbarhet Orsa.

Orsa visar vägen

I maj 2023 togs det första spadtaget i Hållbarhet Orsa, ett projekt som ingår i Ellevios satsning på att modernisera och vädersäkra elnätet i Orsa kommun. En fem kilometer lång luftledning i det lokala elnätet ersätts med nedgrävd kabel och samtidigt vänder projektet på varje sten för att hitta sätt att minimera klimat- och miljöpåverkan i alla led.

Målet är att insikterna från Orsaprojektet ska bana väg för ett skifte i såväl elnätsbranschen som den svenska bygg- och anläggningssektorn när det gäller påverkan på klimat och miljö.

Projektet i Orsa är ett samarbete mellan Ellevio, entreprenören Omexom, kabeltillverkan NKT samt Orsa kommun och Länsstyrelsen i Dalarna.

Kabel med mindre klimatavtryck

En bärande del av Orsaprojektets hållbarhetsprofil är en ny form av klimatsmart kabel som NKT har tagit fram, och som används för första gången i Orsa. Den nya kabeln har en väsentligt lägre klimatpåverkan i aluminiumproduktionen än traditionella kablar och tillverkas med koldioxidsnålt aluminium från det norska företaget Hydro. Kabelisoleringen och manteln levereras av Borealis och är tillverkade av förnybara råvaror. Kablarna levereras på kabeltrummor gjorda av trä som ingår i ett retursystem från NKT:s egen fabrik i Falun, som dessutom drivs med 100 procent förnybar el. 
Att kunna använda kablar som ger upphov till så lite växthusgasutsläpp som möjligt är viktigt för Ellevio eftersom utsläpp från kablar står för så mycket som 60 procent av våra utsläpp.

NKT:s nya kabel har väsentligt lägre klimatpåverkan i aluminiumproduktionen än traditionella kablar.
NKT:s nya kabel har väsentligt lägre klimatpåverkan i aluminiumproduktionen än traditionella kablar.

Elektrifierade arbetsmaskiner

Elektrifiering av transportsektorn är avgörande för att Sverige ska nå sina klimatmål – och därmed också en framtidsfråga för oss på Ellevio. Vi har som mål att alla fordon och arbetsmaskiner som används i våra projekt ska vara eldrivna senast 2030.

Eldrift var alltså en naturlig del av pilotprojektet i Orsa och kommer att fortsätta vara centralt i våra hållbara projekt.

Ellevios mål om eldrivna fordon och arbetsmaskiner 2030

Eldrift 2030 är målet och dessa fordon omfattas:

  • arbetsfordon, servicebilar och tjänstebilar som används av våra entreprenörer
  • fordon som transporterar material eller utrustning till oss och till våra entreprenörer (inom Sverige)
  • arbetsmaskiner, så om grävmaskiner, hjullastare, kranar och skogsmaskiner
  • egna arbetsfordon och förmånsbilar

Om laddinfrastruktur, beredskapsaspekter eller tekniska utmaningar hindrar eldrift, så kan HVO – förnybar diesel som tillverkas av vegetabiliska och animaliska fetter – eller andra fossilfria bränslen användas i undantagsfall.

Främja biologisk mångfald

Hållbara projekt handlar också om att utforska och utföra insatser för att främja artrikedomen och skydda områden med höga naturvärden. Även här har Orsa gått före och testat olika metoder.

Länsstyrelsen i Dalarna, berörda kommuner och naturvårdsintressen har deltagit och kartlagt bland annat invasiva arter och fåglars häckningsperioder. Stenrösen och gärdsgårdar för lokala lavar etableras, liksom bihotell samt holkar och boplattformar för ugglor och andra fåglar i de gamla ledningsstolparna.

Cirkulära materialflöden

Cirkulära materialflöden och initiativ för att återbruk ingår också i de områden som utvärderas i Ellevios hållbara projekt.

I Orsa användes bland annat en särskild sorteringsskopa som innebar att jord kunde återanvändas med fördelen att det behövdes mindre nytt fyllnadsmaterial och färre transporter

Fler hållbara projekt på gång

Vårt arbete med hållbara projekt har bara börjat. 2023 togs initiativ till projekten nedan, men fler kommer att följa.

Pågående hållbarhetsprojekt

Fem kilometer luftledning i lokalnätet ersätts med nedgrävd kabel som en del i satsningen på att modernisera och vädersäkra elnätet i Orsa kommun. 

Klimatvänlig kabel, eldrivna arbetsmaskiner, insatser för biologisk mångfald, mindre materialåtgång och bättre återvinning,

Projekttid: maj–november 2023

Anslutning av reklamskylt i centrala Stockholm.

Eldriven anläggningsmaskin har använts.

Projekttid: oktober–november 2023

Nedgrävning av kabel.

NKT:s klimatvänliga mellanspänningskabel har använts.

Projekttid: oktober–november 2023

Nedgrävning av kabel.

NKT:s klimatvänliga mellanspänningskabel har använts.

Projekttid: hösten 2023

Text uppdaterad: 1 november 2023

Hjälpte den här sidan dig?