Våra värderingar

Vi sätter våra medarbetares säkerhet och välbefinnande främst. Vi har en inkluderande miljö byggd på förtroende och tillit. Samtidigt är det viktigt för oss att leva upp till våra kunders och andra intressenters förväntningar och göra oss förtjänta av deras förtroende. Våra värderingar; pålitlighet, engagemang och utveckling fungerar som vår kompass och vägleder oss i vår dagliga verksamhet, i varje möte och samtal, i enkla och svåra situationer. Vår uppförandekod styr vårt agerande.

ellevio_elnat_palitlighet_840x420.png

Våra värderingar; pålitlighet, engagemang och utveckling vägleder oss i vår dagliga verksamhet, i varje möte och samtal, i enkla och svåra situationer.

Pålitlighet

Våra kunder ska kunna lita på vårt elnät och på oss som arbetar på Ellevio. Vi finns på plats dygnet runt med den teknik och de expertkunskaper som behövs för att ta elen hela vägen till kunden.

Ellevio har idag en leveranssäkerhet på 99,98 procent, men trots det är leveranssäkerhet en av våra mest prioriterade hållbarhetsfrågor. En hög leveranssäkerhet är helt nödvändig för att samhället idag ska fungera och det kommer bli allt viktigare i takt med att nya sektorer elektrifieras.

För att säkerställa en hög leveranssäkerhet finns en särskild organisation inom Ellevio som övervakar elnätet dygnet runt sju dagar i veckan, året om.

För att mäta leveranssäkerheten används den internationella standarden SAIDI (System Average Interruption Duration Index). SAIDI beräknas som summan av alla avbrottstider, exklusive planerat arbete, för kunder dividerat med totala antalet kunder. Indexet gör att vi kan jämföra oss mot andra elnätsföretag.

SAIDI är ett viktigt nyckeltal för Ellevio och mäts varje månad och analyseras kontinuerligt. SAIDI varierar från år till år, beroende på om det varit några stora höst- och vinterstormar.

Engagemang

Det ska märkas att vi bryr oss om våra kunder och omvärld och att vi lyssnar. Vi visar handlingskraft och agerar hållbart ifråga om säkerhet för alla som arbetar för oss, vår påverkan på miljön samt i vårt ansvar som arbetsgivare, affärspartner och leverantör.

Utveckling

Vi tänker nytt i både stora och små frågor. Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra tjänster samt söker ny kunskap och delar med oss av vårt kunnande för att Sveriges elsystem ska utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Våra elnät ska byggas så de möter samhällets befintliga och framtida energibehov. Vi bygger morgondagens elnät idag.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?