Vision och strategi

Med vår strategi driver vi förändring för en ljus och hållbar framtid. Vi vill säkerställa en snabb och pålitlig elektrifiering av Sverige genom att omvandla våra elnät till morgondagens energiinfrastruktur och tillsammans med kunder och partners utveckla klimatsmarta lösningar. På så vis möjliggör vi för Sverige att fortsätta utvecklas, skapa tillväxt, nå sina klimatmål 2045 och uppfylla ambitionerna i Parisavtalet.

eljjusspar_840x420.pngFör att kunna genomföra vår strategi på ett så bra och effektivt sätt som möjligt behöver vi de bästa medarbetarna och en basverksamhet i världsklass.

Ellevios strategi har fyra delar:

  1. Vi omvandlar elnäten till framtidens hållbara energisystem. På så sätt lägger vi grunden för energiomställningen och samhällsutvecklingen.
  2. Tillsammans med våra kunder och strategiska partners skapar vi klimatsmarta energitjänster. På så vis stöttar vi våra kunder i deras elektrifieringsresa och driver energiomställningen framåt.
  3. Den transformering av energisystemet och samhället som nu sker kräver nya, innovativa lösningar och förmåga att agera snabbt och samtidigt säkert. Genom digitalisering och ständigt lärande bygger vi en verksamhet i världsklass som möjliggör en hög utvecklingstakt.
  4. Det är människorna som driver företaget framåt och genomför strategin. Vi engagerar framtidens medarbetare genom tillväxt, lärande och starka värderingar.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?