Vision och strategi

Med vår strategi driver vi förändring för en ljus och hållbar framtid. Vi vill säkerställa en snabb och pålitlig elektrifiering av Sverige genom att omvandla våra elnät till morgondagens energiinfrastruktur och tillsammans med kunder och partners utveckla klimatsmarta lösningar. På så vis möjliggör vi för Sverige att fortsätta utvecklas, skapa tillväxt, nå sina klimatmål 2045 och uppfylla ambitionerna i Parisavtalet.

eljjusspar_840x420.pngFör att kunna genomföra vår strategi på ett så bra och effektivt sätt som möjligt behöver vi de bästa medarbetarna och en basverksamhet i världsklass.

Strategiska fokusområden och möjliggörare:

  1. Morgondagens energisystem. Vi omvandlar dagens elnät till morgondagens hållbara energisystem. Det skapar förutsättningar för energiomställningen och ett fossilfritt samhälle 2045. Genom att bygga en smart infrastruktur för energi lägger vi grunden för det växande samhället och dess ökande efterfrågan på ren energi.
  2. Klimatsmarta energilösningar. För att ytterligare stötta energiomställningen och skapa tillväxtmöjligheter skapar vi klimatsmarta energilösningar tillsammans med kunder och strategiska partners. För att lyckas behöver vi hög varumärkeskännedom och ett genuint kundfokus: våra kunder ska uppfatta att vi överträffar deras förväntningar och att vi är en drivkraft mot ett elektrifierat, hållbart samhälle.
  3. Operationell excellens. Vår ambitiösa strategiska inriktning kräver att vi har en effektiv kärnverksamhet med digitala affärsstöd som möjliggör hög utvecklingstakt. Ellevio tillämpar bästa praxis och ska ha en operationell verksamhet som håller högsta klass – i alla delar av organisationen.
  4. Framtidens medarbetare. Ellevio ska vara en attraktiv arbetsgivare med en säker och hållbar arbetsmiljö; en engagerande, tydlig och stark företagskultur och ett aktivt fokus på ständigt lärande. Våra värderingar – pålitlighet, engagemang och utveckling – utgör grunden i vår företagskultur.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?