Vision och strategi

Utan ett modernt och pålitligt elsystem stannar Sverige. Det är där Ellevio kommer in. Genom att bygga framtidens hållbara elsystem och utveckla klimatsmarta energilösningar skapar vi den grund som framtidens samhälle behöver stå på. Genom våra strategiska fokusområden jobbar vi för en ljus och hållbar framtid och bidrar till Parisavtalet och Sveriges klimatmål.

eljjusspar_840x420.pngFör att kunna genomföra vår strategi på ett så bra och effektivt sätt som möjligt behöver vi de bästa medarbetarna och en verksamhet i världsklass.

 

Strategiska fokusområden och möjliggörare:

  1. Morgondagens energisystem. Vi omvandlar dagens elnät till morgondagens hållbara energisystem. Det skapar förutsättningar för energiomställningen och ett fossilfritt samhälle 2045. Genom att bygga en smart infrastruktur för energi lägger vi grunden för det växande samhället och dess ökande efterfrågan på ren energi.
  2. Klimatsmarta energilösningar. För att ytterligare stötta energiomställningen och skapa tillväxtmöjligheter skapar vi klimatsmarta energilösningar tillsammans med kunder och strategiska partners. För att lyckas behöver vi hög varumärkeskännedom och ett genuint kundfokus: våra kunder ska uppfatta att vi överträffar deras förväntningar och att vi är en drivkraft mot ett elektrifierat, hållbart samhälle.
  3. Operationell excellens. Vår ambitiösa strategiska inriktning kräver att vi har en effektiv kärnverksamhet med digitala affärsstöd som möjliggör hög utvecklingstakt. Ellevio tillämpar bästa praxis och ska ha en operationell verksamhet som håller högsta klass – i alla delar av organisationen.
  4. Framtidens medarbetare. Ellevio ska vara en attraktiv arbetsgivare med en säker och hållbar arbetsmiljö; en engagerande, tydlig och stark företagskultur och ett aktivt fokus på ständigt lärande. Våra värderingar – pålitlighet, engagemang och utveckling – utgör grunden i vår företagskultur.

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?