Viktiga milstolpar

historia_milstolpe_840x420.png
Kolonier vid ställverket.

Årtal

Milstolpe

2021

köpte vi Edbsyns Elverk med cirka 4 000 elnätskunder.

inledde vi ombyggnationen av ställverket Värtan i Hjorthagen, Stockholm. Projektet är vårt mest komplexa och största stationsprojekt som vi någonsin genomfört och pågår fram till 2026.

tog vi emot tre fina utmärkelser som arbetsgivare. Dels priset som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare från Nyckeltalsinstitutet, dels Håll Nollans arbetsmiljöpris för vårt säkerhetsarbete och till sist utmärkelsen som Karriärföretag, av Karriärföretagen.

2020

köpte vi Hamra Besparingsskog elnät och får cirka 500 nya kunder.

inledde vi vårt största projekt någonsin; den nya kabeln mellan Beckomberga och Bredäng i Stockholm.

2019

lanserade vi en ny modell för att kunna bygga fler laddstolpar. Konceptet gör att det blir enklare, snabbare och billigare att få upp nya laddplatser.

2017

köpte vi Elverket Vallentuna, vilket gjorde att vi i september 2018 får vi cirka 14 500 nya kunder och ett antal nya kollegor.

2016

förvärvade vi Nynäshamn Energi som under 2017 integrerades i Ellevios verksamhet.

2015

sålde Fortum elnätsverksamheten i Sverige till ett konsortium bestående av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden samt OMERS Infrastructure, f.d. Borealis Infrastructure Management Inc. Det nya bolaget får namnet Ellevio.

2002

förvärvade Fortum resterande 50 % av Birka Energi, förutom en del av värmerörelsen som Stockholms Stad fortfarande är delägare i.

2000

förvärvades Stora Enso krafttillgångar i Sverige och Finland och bolagets regionnät i Sverige. Regionnätet förvärvades av Birka Nät medan krafttillgångarna förvärvades direkt av Fortum.

1998

bildades Birka Energi genom samgående mellan Stockholm Energi och Gullspångs Kraft. Det nya företaget ägdes till hälften av Stockholms stad och Fortum.

1996

förvärvade IVO (Imatran Voima Oy) hela AGAs aktiepost och därefter resterande aktier i Gullspångs Kraft. Samma år förvärvade Gullspångs Kraft bolaget Skandinaviska Elverk.

1992

genomfördes fusionen mellan Uddeholms Kraft och Gullspångs Kraft. Företaget förvärvade detta år även AB Hälsingekraft och Stora Krafts distributionsrörelse, vilket resulterade i en aktiepost i Härjeåns Kraft genom Stora Kraft.

1987

övergick Uddeholmskoncernen till AGA. Dotterbolaget Värmlandsenergi bytte namn till Uddeholms Kraft och övertog det gamla Uddeholmsbolagets organisationsnummer.

1983

köptes Vänerenergi av LRF, med drygt hundra vattenkraftstationer, delar i Oskarshamn och Forsmark.

1982

slog Billerud och Uddeholm ihop sina kraftdivisioner i det gemensamägda bolaget Värmlandsenergi med huvudkontor i Karlstad.

1981

börsintroducerades Gullspångs Kraft.

1951

bildades Värmlands Ledningsaktiebolag, senare kallat Värmlandskraft. Delägare var Billerud, Rottneros, Karlstad, Mölnbacka-Trysil, Sundhagsfors och Uddeholm. Idén var att samordna delägarnas produktion och kraftöverföring.

1918

köpte Gullspång aktiemajoriteten i Örebro Elektriska AB. Det dröjde till 1963 innan Gullspång-Munkfors och Örebro Elektriska fusionerades och namnändrades till Gullspångs Kraftaktiebolag.

1906

bildades Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors av John Hedin. Bolagets säte fanns i Mariestad och dess första kontor i Lidköping.

1902

bildades Aktiebolaget Skandinaviska Elverk för att driva de elverk som ägdes av ASEA i mellan- och sydsvenska städer.

1892

bildades Stockholms stads första elektricitetsverk som ett dotterbolag till Gasverket.

1883

grundades Billeruds Aktiebolag med syfte att framställa pappersmassa vid en sulfitfabrik i Säffle.

1873

bildades AB Mölnbacka-Trysil genom en sammanslagning av Mölnbacka Bruk och Trysils Skogsbolag.

1852

bildades “Gaslysnings-Aktiebolaget” i Stockholm.

1724

grundlade Bengt Gustaf Geijer bolaget Uddeholms Bruk.

1668

anlade Harald Pose och Johan Carlström en hammare och hytta vid Stjernfors, norr om by Uddeholm vid Uvån, där vattenkraften började att användas för järnhanteringen.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?