Årsredovisning 2023

Välkommen till vår års- och hållbarhetsredovisning för 2023! Här har vi listat några av de mest intressanta kapitlen. Längst ner på sidan kan du ladda ner hela rapporten.

”Ett ljust år mot en mörk fond”

Mycket i omvärlden gick i mörka toner 2023, men hos oss på Ellevio var ljuspunkterna ändå många. Vi summerar ett år med oöverträffade resultat inom flera av våra allra viktigaste områden – leveranssäkerhet, investeringstakt och engagerade medarbetare.

2023 i sammandrag

Smarta elmätare hos alla kunder, driftsättning av stamnätsstation Värtan, avslutande av lyckat hållbarhetsprojekt i Orsa och 12 kilometer lång ”motorväg” för el är några av de viktigaste händelserna 2023.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige

Tillsammans med kunder och partners lägger Ellevio grunden för framtidens fossilfria samhälle genom att bygga morgondagens energisystem och utveckla klimatsmarta energitjänster.

Vägen mot ett hållbart samhälle

Våra elnät möjliggör omställningen till fossilfrihet, men vi vill också vara ett föredöme i hur vi bedriver vår egen verksamhet. 2023 har vi bland annat gjort en ny väsentlighetsanalys som uppfyller kraven i det nya EU direktivet för hållbarhetsrapportering.

Prisad och populär arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig framgångsfaktor för Ellevio och under 2023 kom flera bevis på att vi lyckats. Under året har Ellevio bland annat utsetts till Sveriges tredje mest attraktiva arbetsgivare och det interna indexet för medarbetarengagemang har nått rekordhöga nivåer.

Elnätsmarknaden – så fungerar den

Elnäten är ett modernt samhälles kanske viktigaste infrastruktur; de måste vara robusta, heltäckande, moderna och tillräckligt utbyggda för alla samhällets aktörer. Elnäten drivs på en reglerad marknad med lokala monopol. Men varför är det så och hur funkar marknaden?

En partner i energiomställningen

Vår viktigaste uppgift är att ge våra, nästan en miljon kunder, en avbrottsfri elleverans samt erbjuda stöd kring energianvändning och omställning. Mätningar under 2023 visar att både privat- och företagskunder blivit alltmer nöjda under året.

Rekordstora investeringar krävs

För att möta samhällets behov av el gör Ellevio omfattande investeringar. Under 2023 uppgick investeringar inklusive förvärv till 3 663 miljoner kronor och kommande år ska investeringstakten öka ytterligare. Enligt Elnätsrapporten 2023 behövs 945 miljarder kronor investeras i Sveriges elnät under de kommande 20 åren.

Ladda ner hela rapporten

I vårt årsredovisningsarkiv finns hela års- och hållbarhetsredovisningen. Där hittar du även rapporter från tidigare år.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 23 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?