Information om elstödet

Under 2022 och 2023 infördes flera åtgärder för att stötta hushåll och företag med deras elkostnader. Åtgärderna syftade, förutom att underlätta för alla att hantera sina elkostnader, till att främja en stabil och hållbar användning av energi i samhället.

Artiklar om elstödet

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?