Nätplanerarna är elnätets designers

Som nätplanerare på Ellevio ansvarar Ludvig Thorbjörnsson för att ta fram tekniska lösningar för hur elnätet ska utformas. Nätplanerare har en viktig roll i att säkerställa att vårt elnät utvecklas på ett optimalt sätt, både idag och i framtiden.

ludvig på jobbet
Foto: Fredrik Karlsson/Solstafoto  

Ett nytt stort bostadsområde i Mellansverige ska få elnätanslutning. Innan arbetet startar ute på projektplatsen ska mycket jobb och en mängd beräkningar genomföras – för att ta fram den smartaste tekniska lösningen för hur nätet ska utformas. Det är där Ludvig Thorbjörnsson och hans kollegor kommer in i bilden.

– I rollen som nätplanerare är man med från att det kommer in en anslutningsförfrågan tills projektet startar. Vi genomför en utredning och tar fram offert, ofta i samråd med områdesansvarig. Nätet ”byggs” sedan i vårt kartprogram och vi gör analyser och beräkningar för att säkerställa att nätet ska hålla. Vi ansvarar även för att alla projektets tillhörande dokument fylls i, exempelvis en arbetsmiljöplan och en projektbeskrivning som visar elnätet innan och efter projektet, berättar Ludvig.

Nätplanerarna ansvarar för både planeringen av nytt elnät och för befintligt nät som behöver förnyas. Nyetableringarna kan handla om exploateringsområden för bostäder eller handel, industriområden, solcells- och vindkraftsparker och laddning av elfordon.

Ludvig blev anställd som nätplanerare för lokalnät på Ellevio i Karlstad direkt efter studierna i energi- och miljöteknik; en utbildning som han valt utifrån sitt intresse för hållbar omställning.

– Jag kände inte till yrket nätplanerare, men i samband med min examen såg jag en annons från Ellevio. Jobbet verkade intressant så jag sökte, och det är jag väldigt glad över.

Viktigt att vara relationsbyggare

ludvig samtalar med kollegor
Foto: Fredrik Karlsson/Solstafoto  

En nätplanerare har kontakt med många olika personer både internt på Ellevio och externt. Att skapa och bibehålla goda relationer är viktigt för att lyckas i rollen.

– Jag har mycket kundkontakt inledningsvis och senare även med exploatörer och konsultfirmor. På Ellevio samarbetar jag bland annat med de områdesansvariga, som ansvarar för alla investeringar som görs i elnätet, och med projektledaren som ska ta över när det är dags att börja bygga elnätet, berättar Ludvig.

För att trivas i rollen som nätplanerare tror Ludvig att man behöver ha en god analytisk förmåga, vara lösningsfokuserad och se positivt på förändringar.  

– Jag gillar att ingen dag är den andra lik, det händer hela tiden något nytt här. Det är sällan jag gör samma sak om och om igen en vecka. Man behöver hela tiden tänka till och lösa nästa problem.

Många utvecklingsmöjligheter

ludvig med sitt identifikationskort från ellevio
Foto: Fredrik Karlsson/Solstafoto  

Hos Ellevio finns många nätplanerare som kommer direkt från universitetet, precis som Ludvig. Andra har läst en YH-utbildning. Det finns även väldigt erfarna nätplanerare som har jobbat länge inom elnät.

– En del juniora nätplanerare på lokalnät går efter några år vidare till regionnät, där projekten är längre och mer komplexa och ledningarna har högre spänningsnivåer. En annan utvecklingsmöjlighet på sikt är att bli projektledare eller affärsprojektledare. Det finns flera intressanta vägar att gå inom Ellevio, avslutar Ludvig.

FAKTA:

  • Ålder: 25 år 
  • Utbildning: Högskoleingenjör inom Energi- och miljöteknik på Karlstad universitet
  • Fritid: Spelar innebandy i allsvenskan. Älskar träning och tävling i de flesta former. Spelar så mycket golf jag kan på tiden som blir över.  
  • Bor: Mölndal
  • Bäst med att jobba på Ellevio: Att vara i en bransch som hela tiden utvecklas och förnyas. Även de fantastiska kollegorna och den fina stämningen vi har på Ellevio.  

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer