Så bidrar Ellevio till Sveriges säkerhet

Ellevio är ett av Sveriges största energibolag. Vårt uppdrag är att alltid leverera el, oavsett situation. Nu bygger vi upp en ny säkerhetsskyddsorganisation och utökar samtidigt vår befintliga säkerhetsavdelning – och vi behöver bli fler.

Nästan 8 000 mil. Så långt är vårt elnät, vilket motsvarar ungefär två varv runt jorden. Varje dag, året om förbättrar och moderniserar vi elnätet. På så sätt bidrar vi till en ljus och hållbar framtid.  Vårt huvuduppdrag är att leverera el till våra kunder – hushåll, företag och samhällsviktiga institutioner – oavsett situation. Att elleveransen slås ut och inte går att återställa tillräckligt snabbt är något som inte får hända.

De senaste åren har det generella säkerhetshotet mot Sverige ökat, och energibranschen är klassad av Regeringen och Säkerhetspolisen som en av de viktigaste sektorerna för det svenska samhället. Vårt uppdrag och målsättning är att alltid ha en robust eldistribution.

Ny säkerhetsskyddsorganisation  

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har krav på att göra en säkerhetsskyddsanalys för att identifiera skyddsvärden inom den egna verksamheten. Vi bygger därför upp en ny säkerhetsskyddorganisation på Ellevio, vid sidan av vår befintliga säkerhetsavdelning.  

Det nya teamet ska säkerställa vårt arbete med säkerhetsskydd och civil beredskap för att hantera extraordinära händelser i fred – men också krig. Säkerhetsskyddorganisationen är under uppbyggnad och du som söker dig till Ellevio för att jobba med säkerhet kommer att få vara med på resan och bidra till att utforma arbetet.  

Utökad befintlig säkerhetsavdelning

Utöver uppbyggnaden av den nya säkerhetsskyddsorganisationen ska vår befintliga säkerhetsavdelning växa, för att klara av kommande uppgifter och leverera på nya EU-direktiv och på krav från tillsynsmyndigheter i Sverige. Säkerhetsarbetet är högt prioriterat på Ellevio och vi är måna om att alla som arbetar med säkerhet har rätt förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.

Att arbeta med säkerhet på Ellevio innebär att du bidrar till Sveriges säkerhet. Välkommen med din ansökan! 

Möt två av dina blivande kollegor