Anslutning av produktionsanläggningar

Antalet vindkraftverk och solcellsparker ökar varje år – tillsammans gör vi utvecklingen av förnybara energikällor möjlig. Vill ni också ansluta till Ellevios elnät? Här berättar vi hur det går till.

A - förfrågan om elnätsanslutning mer än 5 MW

Fyll i formuläret så gör Ellevio en preliminär bedömning för er att kapacitetsmässigt ansluta till elnätet.

om projektet

om projektet

Typ av verksamhet

Om anslutningen

Om anslutningen

Koordinater för anslutningspunkt
Ange koordinater enligt standarden SWEREF 99 TM. Hämta koordinater (öppnas i ny flik)

Koordinater för anslutningspunkt
Ange koordinater enligt standarden SWEREF 99 TM. Hämta koordinater (öppnas i ny flik)

Önskad anslutningseffekt

Önskad anslutningseffekt

Om energilagret

Om energilagret

Ytterligare information

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Priser och ersättningar

När anläggningen är ansluten till vårt elnät krävs två abonnemang hos oss:

  1. Ett för inmatning av produktion
  2. Ett för förbrukning

Ni har också rätt till så kallad produktionsersättning för nätnytta från Ellevio som ni får per automatik när ni sätter i gång.

För att kunna sälja er el vidare krävs ett avtal med ett elhandelsbolag som köper er elproduktion. Som kommersiell producent har ni också möjlighet att få elcertifikat.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 21 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer