Ändra elnätsanslutning

Ska ni bygga om i fastigheten? Då kan anslutningen till elnätet behöva ändras. Det kan innebära att ni exempelvis behöver flytta elmätaren eller mätartavlan.

Vad innebär en ändring av elnätsanslutningen?

Att ändra anslutningen till elnätet kallas för en elservisändring. Det kan exempelvis innebära:

 • skarvning av Ellevios inkommande elledningar
 • byte av Ellevios inkommande ledningar
 • kortare eller permanenta urkopplingar av Ellevios inkommande elledningar
 • omkoppling från och till så kallad byggström

Det här ska ni tänka på vid en elservisändring

Behöver fastigheten mer kapacitet kan ni behöva ändra effekten som kommer in. Beroende på hur stor ökningen är kan vi behöva byta ut kabeln in till fastigheten.

Det är ert ansvar att genomföra förberedande markarbeten inom tomt. Se mer information om ansvarsområden i Ellevios tekniska anvisningar.

Det är bara Ellevios entreprenörer som får arbeta på inkommande servisledning. Vi tar också hand om eventuell in- eller urkoppling, förlängning eller förkortning av servisledning och flytt av elmätaren.

Arbetet på den kundägda delen av elanläggningen utförs av en elinstallatör ni själva valt, som anmäler servisändringen via vår Installatörswebb.

Ledningsflytt

Behöver ni flytta på en kabel eller en elstolpe, ta ner en luftledning eller flytta på ett av våra kabelskåp ska ni beställa en ledningsflytt. Den kan antingen vara tillfällig eller permanent.

En tillfällig ledningsflytt kan exempelvis bli aktuellt i samband med husleverans, trädfällning eller grävning då ledningen under begränsad tid behöver flyttas för att undvika skador.

För att beställa en tillfällig flytt av ledning behöver ni kontakta vår kundservice på 0771-53 53 00.

Ni kan behöva beställa en permanent flytt ifall ni ska bygga nytt eller på något sätt dela upp fastigheten. Så här går det till att beställa en permanent ledningsflytt:

 • Fyll i en offertförfrågan ledningsflytt och skicka in till oss på elanslutning@ellevio.se.
 • Bifoga en situationsplan, ritning eller skiss med detaljerade uppgifter när det gäller placering av kabel, kabelskåp eller stolpe. Var noga med adress och fastighetsbeteckning.
 • När vi fått er offertförfrågan skickar vi en offert tillbaka. Efter att ni godkänt den skickar vi en beställning till vår entreprenör som kontaktar er för att komma överens om ett datum som passar.

Har ni frågor om permanenta ledningsflyttar kan ni kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26 .

Tillfälliga eller permanenta ändringar

Behöver ni tillfälligt eller permanent göra servisledningen spänninglös hittar ni mer information kring det nedan.

En tillfällig urkoppling/brytning innebär att vi bryter strömmen till din elanläggning för att kunna genomföra vissa elarbeten. Brytningen sker under en begränsad tid, normalt två timmar.

För att beställa en tillfällig urkoppling behöver ni eller elinstallatören ni valt fylla i och skicka in Blanketten för tillfällig brytning senast 7 dagar i förväg. När vi har fått anmälan tar vår entreprenör kontakt för att bekräfta tiden.

En tillfällig brytning kostar ingenting för er som kund om det sker dagtid, en gång per år och elservis. Om ni har frågor om tillfälliga brytningar kan ni kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26.

För att beställa en permanent urkoppling måste ni eller en elinstallatör skicka in Blanketten för permanent urkoppling. Blanketten måste vara undertecknad av fastighetsägaren eller den som äger elanslutningen. Det går också bra att en person med fullmakt från ägare gör det, men då ska en kopia på fullmakten skickas med i beställningen.

Ska ni avsluta en tillfällig elanslutning, som exempelvis byggström eller el till evenemang, ska även de beställas som permanent urkoppling.

Har ni frågor om tillfälliga brytningar kan ni kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26 .

Återanslutning till elnätet

Behöver ni ansluta till ett elnät där det förut funnits abonnemang och serviskabel? Då ska ni beställa en återanslutning. Det kan ni göra om det ska byggas hus där det tidigare stått ett eller om ni köper ett nytt hus där det tidigare har funnits ett abonnemang.

Så här går det till när ni beställer en återanslutning:

 • Ta kontakt med en elinstallatör, som i sin tur skickar in en beställning till oss.
 • Bifoga en situationsplan med så detaljerade uppgifter som möjligt när det gäller placering av kabel och mätarskåp.
 • Var noga med adress, fastighetsbeteckning, effektuppgifter (kW) och datum på när det ska återanslutas.
 • När vi fått er anmälan skickar vi en offert tillbaka. Efter att ni godkänt offerten med underskrift skickar vi ett installationsmedgivande till er elinstallatör.
 • När installatören anmäler att anläggningen är klar för inkoppling kommer vi för att återansluta.

Om det är mer än 20 år sedan som det fanns ett abonnemang på platsen så kommer vi räkna det som en nyanslutning.

Installera reservkraft

Ska ni installera reservkraftaggregat måste det föranmälas till oss. Installationen får inte påbörjas innan vi har skickat ett installationsmedgivande.

Har ni frågor om reservkraft kan ni kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26 .

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?