Våra företagsabonnemang

Vi har olika abonnemang beroende på område och behov.

Säkringsabonnemang

Elnätsavgiften upp till och med 63A består av en fast del som beror på huvudsäkringens storlek (A) och en rörlig del som beror på hur mycket el ni använder.

Här följer en översikt över tillgängliga elnätsabonnemang i våra elnätsområden.

Säkringsabonnemang max 63A För Ampere (A) Elnätsområde
Lägenhet Verksamhet i lägenhet (Minst 3 abonnemang med gemensam elnätsanslutning) Max 20 A trefas (max 35 A enfas) Ellevio och Edsbyn elnätsområde
Enkel Verksamhet med större elanvändning Max 63 A trefas Ellevio och Edsbyn elnätsområde
Tid Verksamhet med huvudsaklig elanvändning under lågpristid:
apr - okt: alla dagar
nov - mars: mån - fre kl. 22-06, lör - sön hela dygnet
Max 63 A trefas Ellevio elnätsområde utom Edsbyn

Effektabonnemang

Elnätsavgiften över 63 A på lokalnät (effektabonnemang) består av en effektdel beroende av hur stor kapacitet av elnätet ni utnyttjar (kWh/h), en fast del för att täcka er andel av Ellevios fasta kostnader för bland annat mätning samt en rörlig del som beror på hur mycket el ni använder.

Här är en översikt över tillgängliga effektabonnemang i våra elnätsområden.

Effektabonnemang
över 63A
Vid Elnätsområde
L04L och L04S Lågspänning 0,4 kV Ellevio elnätsområde utom Edsbyn
L10L och L10S Högspänning 6-24 kV Ellevio elnätsområde utom Edsbyn
Ellevio Smart Laddabonnemang Lågspänning 0,4 kV
Laddning av elfordon med flexibel överföring av el.
Ellevio och Edsbyn elnätsområde 
0,4 kV Lågspänning 0,4 kV Edsbyn elnätsområde 
11 kV Högspänning 6-24 kV Edsbyn elnätsområde 
Fbl10 och Fbl10L
Högspänning 6-24 kV Forsbacka (enda giltiga abonnemang i Forsbacka)

Produktionsersättning företag

För ersättning vid elproduktion för eget bruk.

Produktionsersättning

Vid

Elnätsområde

Mikroproduktion 16-25 A
Mikroproduktion 35-63 A

Huvudsakligen konsumtion vid max 63 A trefas och 43,5 kW installerad effekt

Ellevio och Edsbyn elnätsområde

Mikroproduktion över 63 A

Huvudsakligen konsumtion vid  max 1 500 kW installerad effekt samt över 63 A trefas

Ellevio och Edsbyn elnätsområde

Produktionsersättning vid inmatning

Huvudsakligen produktion

Ellevio och Edsbyn elnätsområde

Här hittar ni mer information kring vilket abonnemang som passar bäst för er.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 12 januari 2024

Hjälpte den här sidan dig?