Ert pris för både elanvändning och elproduktion

Prislistor för våra olika elnät i våra olika områden

Priser lokalnät

Elnätsområde Elanvändning Elproduktion
Dalarna - Södra Norrland Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Abonnemang Enkel enfas
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Edsbyn Säkringsabonnemang 16-63A
Säkringsabonnemang 80-200A
Effektabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Forsbacka Effektabonnemang högspänning
Nynäshamn Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Stockholm Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Vallentuna Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Västkusten Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Abonnemang Enkel enfas
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät
Västra Svealand - Västergötland Säkringsabonnemang
Effektabonnemang
Abonnemang Enkel enfas
Effektabonnemang avbrytbar överföring
Abonnemang vägbelysning
Smart Laddabonnemang
Mikroproduktion 16-25A
Mikroproduktion 35-63A
Mikroproduktion över 63A
Produktionsersättning vid inmatning
Inmatning till lokalnät

Priser Regionnät

Elnätsområde Elanvändning Elproduktion
Dalarna - Hälsingland Effektabonnemang, uttag
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Inmatning till regionnätet
Halland - Bohuslän Effektabonnemang, uttag
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Inmatning till regionnätet
Stockholm Effektabonnemang uttag 220 kV
Avbrytbara abonnemang 220 kV
Effektabonnemang anslutning 33 kV
Effektabonnemang anslutning 33 eller 110 kV
Effektabonnemang avbrytbar överföring 33 eller 110 kV
Inmatning till lokalnät 33 eller 110 kV
Värmland - Närke - Västergötland Effektabonnemang, uttag
Reservabonnemang
Avbrytbara abonnemang
Inmatning till regionnätet

Text uppdaterad: 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?