Våra företagabonnemang

Vi har fler olika abonnemang beroende på område och behov.

Våra säkringsabonnemang

Elnätsavgiften upp till och med 63A består av en fast del som beror på huvudsäkringens storlek (A) och en rörlig del som beror på hur mycket el ni använder.

Här följer en översikt över tillgängliga elnätsabonnemang i våra elnätsområden.

Säkringsabonnemang max 63A För Ampere (A) Elnätsområde
Bas Verksamhet med mindre elanvändning. Max: 20 A trefas (35 A enfas) Stockholm
Enkel Verksamhet med större elanvändning. Max: 63 A trefas Alla våra elnätsområden
Lägenhet Verksamhet i lägenhet (Minst 3 abonnemang med gemensam elnätsanslutning) Max: 20 A trefas (35 A enfas) Alla våra elnätsområden förutom Stockholm
Tid Verksamnet med huvudsaklig elanvändning under lågpristid:
apr - okt: alla dagar
nov - mars: mån - fre kl. 22-06, lör - sön hela dygnet
Max: 63 A trefas Dalarna – Södra Norrland
Stockholm
Västkusten
Västra Svealand – Västergötland

Våra effektabonnemang

Elnätsavgiften över 63 A på lokalnät (effektabonnemang) består av en effektdel beroende av hur stor kapacitet av elnätet ni utnyttjar (kWh/h), en fast del för att täcka er andel av Ellevios fasta kostnader för bland annat mätning samt en rörlig del som beror på hur mycket el ni använder.

Här är en översikt över tillgängliga effektabonnemang i våra elnätsområden.

Effektabonnemang
över 63A
Vid Elnätsområde
L04L, L04S Lågspänning 0,4 kV. Alla våra elnätsområden
L10L, L10S Högspänning 6-24 kV. Alla våra elnätsområden
Ellevio Smart Laddabonnemang Lågspännikng 0,4 kV
Laddning av elfordon med flexibel överföring av el.
Alla våra elnätsområden

Produktionsersättning företag

För ersättning vid elproduktion för eget bruk.

Produktionsersättning

Vid

Elnätsområde

Mikroproduktion max 63 A

Max 63 A trefas och 43,5 kW installerad effekt

Alla våra elnätsområden

Mikroproduktion över 63 A

Max 1 500 kW installerad effekt samt över 63 A trefas

Alla våra elnätsområden

Här hittar ni mer information kring vilket abonnemang som passar bäst för er.

Text uppdaterad: 22 december 2021

Hjälpte den här sidan dig?