Så fungerar våra elmätare

Tack vare elmätaren vet ni hur mycket el ni använder. Vi läser av mätaren automatiskt och på fakturan ser ni er faktiska elanvändning. Med våra nya smarta mätare får ni bättre koll och kan enklare ställa om till en elektrifierad framtid.

Alla företag har en elmätare. Elmätaren lagrar information om hur mycket el ni använder och på fakturan ser ni er elförbrukning. Varje natt sänder mätaren en signal till våra system − på så sätt vet vi att elmätaren är igång. Skulle vi tappa kontakten med er mätare undersöker och åtgärdar vi felet.

Fram till och med 2025 installerar vi nya smarta elmätare hos er och alla andra företag i Sverige. De nya elmätarna blir en viktig pusselbit när vi nu bygger framtidens smarta elnät. Mätarna hjälper oss att ta in mer förnybar el i nätet och ger oss mer information om hur elnätet mår. Det gör att vi snabbare kan sätta in åtgärder vid exempelvis strömavbrott.

Om ni idag använder utrustning för att samla in data från nuvarande elmätare genom en lokal anslutning på elmätaren kommer den att påverkas i samband med mätarbytet. Det är därför viktigt att kontrollera om och hur ni använder data från elmätaren, så att ni är förberedda inför det kommande teknikskiftet. Om er nuvarande mätare är av typ Sagemcom eller Kaifa påverkas ni inte.

Med vår nya smarta elmätare blir det också enklare för er att styra er elkonsumtion och ställa om till en elektrifierad framtid.

Elmätarens display

Vyerna i displayen kan variera beroende på vilken elmätarmodell ni har. De vanligaste lägena är:

  • Total import (1.8.0) – här registreras er totala ackumulerade förbrukning.
  • Total export (2.8.0) – här registreras er totala ackumulerade exporterade produktion.
  • Momentan import (1.7.0) – här visas er momentana förbrukning
  • Momentan export (2.7.0) – här visas er momentana produktion

För en fullständig beteckning av OBIS-koder se bilaga 3 i Energiföretagens branschrekommendation om lokalt kundgränssnitt.

En förteckning av det olika koderna hittar du här. På våra mätare finns det ofta en knapp som kan användas ifall ni är intresserade av fler olika vyer.

Alla våra elmätare

Testade och certifierade

Våra elmätare är certifierade och kontrollerade enligt Swedacs föreskrifter och därmed godkända för att mäta el i Sverige.

Lokalt kundgränssnitt

Efter genomfört byte till den nya smarta elmätaren kan ni som är kund hos oss på Ellevio aktivera tjänsten lokalt kundgränssnitt. Det gör ni på Energikontot. Tänk på att de flesta företagsmätarna mäts med hjälp av en strömtransformator. Strömtransformatorn minskar strömmen med en konstant för att det ska bli mätbart för mätaren. Det innebär att mätvärdena som man får genom kundgränssnittet på en mätare med tillhörande strömtransformator, kommer man själv behöva multiplicera med strömtransformatorns konstant för att få de korrekta värden. Strömtransformatorns konstant för varje specifik anläggning finns på ert Energikonto. Har anläggningen konstant 1 behöver man inte multiplicera med konstanten utan kommer få korrekta värden direkt ur kundgränssnittet.

Begreppet ”lokalt kundgränssnitt” är en branschterm som Energiföretagen i Sverige har enats om för det uttag som finns på de nya smarta elmätarna.

Uttaget möjliggör överföring av data mellan mätaren och en tredjepartslösning. Mer information för olika mätare se Exempel på våra olika mätare.

Typ av mätare

Information

Cewe Prometer

Högspänningsmätare klass 0,2S som är rackmonterad.

Edmi MK6E

Högspänningsmätare klass 0,2S som är väggmonterad.

Edmi MK10A

Lågspänningsmätare via strömtransformator klass 1 (MID B) som är väggmonterad.

Edmi MK10E

Högspänningsmätare klass 0,5S (MID C) som är väggmonterad.

Kaifa AM206V4LSE

Högspänningsmätare klass 0,5S (MID C) som är väggmonterad. Förekommer enbart i Vallentuna.

Kaifa MA304T4

Lågspänningsmätare via strömtransformator klass 0,5S (MID C) som är väggmonterad. Utrustad med RJ45-port för det lokala kundgränssnittet, som är öppet som standard och inte behöver aktiveras. Förekommer enbart i Vallentuna.

Sagemcom T310.2

Lågspänningsmätare via strömtransformator som är klass 1(MID B) och väggmonterad. Utrustad med RJ12-port för det lokala kundgränssnittet. Kundgränssnittet aktiveras via Energikontot.

Sagemcom T310.3

Högspänningsmätare via strömtransformator och spänningstransformator som är klass 0,5S (MID C) och väggmonterad. Utrustad med RJ12-port för det lokala kundgränssnittet. Kundgränssnittet aktiveras via Energikontot.

Sagemcom T310.5

Högspänningsmätare via strömtransformator och spänningstransformator som är klass 0,2S (MID C) och väggmonterad. Utrustad med RJ12-port för det lokala kundgränssnittet. Kundgränssnittet aktiveras via Energikontot.

 

Nästa generations elmätare

Under perioden 2020 - 2023 har vi på Ellevio bytt elmätare hos alla våra kunder.

Om elmätarbytet

Text uppdaterad: 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?