När ni ska gräva – tänk på det här

Planerar ni att gräva på er tomt är det viktigt att ni säkerställer att arbetet utförs på ett säkert sätt. Att komma i kontakt med elledningar kan vara förenat med livsfara. Det kan också bli dyrt. Här får ni råd och tips för ett säkert grävarbete.

Arbete_gräva.jpgUnder marken finns elledningar som försörjer allt från bostäder och industrier till skolor och sjukhus med el. När ni ska gräva är det därför viktigt att veta var elledningar finns, så att de inte skadas eller grävs av. Förutom att det kan ställa till med stora besvär kan ni bli ersättningsskyldiga om något går fel.

Kolla var elledningarna ligger – beställ en ledningsanvisning

Planerar ni att gräva på er tomt ska ni använda den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen.se och beställa en ledningsanvisning. Tjänsten är till för alla som planerar att gräva, schakta eller spränga. Genom en enda förfrågan når ni alla 1 100 ledningsägare som är med i Ledningskollen, däribland Ellevio.

Tänk på det här innan ni ska gräva:

 • Skicka in er beställning på en ledningsanvisning i god tid, senast fem arbetsdagar innan markarbetet ska utföras.
 • Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar.
 • Ellevio ansvarar endast för sina egna ledningar.
 • Ska ni gräva på allmän mark i Stockholm måste ni beställa en samlingskarta innan arbetet kan påbörjas. Det gör ni från Stockholms Stad.

Viktigt att veta när ni ska gräva

Oavsett om ni utför grävarbetet själva eller anlitar en entreprenör finns det regler att förhålla sig till:

 • Inom en meter på varje sida om anvisad kabel eller kabelstråk måste ni gräva för hand eller använda sop- eller sugmetoden (prata med din anlitade entreprenör). Detta gäller även om ni bara ska gräva 10-20 centimeter ned i marken.
 • Elkablarna kan vara markerade med gula markeringsband/kabelskydd eller ha tegel som skydd. En del kablar ligger i rör eller slangar.
 • Ska ni gräva intill mellan- och högspänningskablar, eller genomföra jordborrning, neddrivning av rör eller liknande, får ni inte gräva närmare än två meter på varje sida om markerad/anvisad kabel eller kabelstråk. Ska det ske närmare än två meter måste kablar friläggas genom att gräva för hand innan ni börjar.
 • Behöver ni frilägga eller flytta kablar, så kallad ledningsflytt, måste ni använda er av en entreprenör som Ellevio har utsett. Kontakta vår kundservice på telefon 0771-53 53 00 så hjälper vi dig.

Om våra elkablar blir skadade:

 • Anmäl skadan direkt till oss på telefon 020-44 11 00. Har ni en ledningsanvisning ska ni ange ert referensnummer från Ledningskollen.se.
 • Innan ni fyller igen hålet i marken måste vi på Ellevio besiktiga den skadade kabeln. Obs! Gå aldrig nära kabeln – det kan vara förenat med livsfara.

Vanliga frågor och svar

Om du skadar eller gräver av en elkabel som tillhör Ellevio ber vi dig anmäla detta omgående till oss, du når oss på telefonnummer 020-44 11 00.

När du kontaktar oss ber vi dig ha följande information tillgänglig:

 • Kontaktuppgifter till den som skadat/grävt av kabeln: namn, telefonnummer, adress och e-post
 • Om du haft en ledningsanvisning
 • Om ledningsanvisningen blivit utförd

Om du inte har begärt en ledningsanvisning kan du bli ersättningsskyldig, om du haft en ledningsanvisning men ändå råkat skada/gräva av kabeln önskar vi få information om orsaken till detta.

 • Om du ska gräva på din mark ska du alltid säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. På Ledningskollen kan du göra en ledningsanvisning och få information om var ledningarna ligger i marken.
 • Vi vill ha in din förfrågan senast 5 arbetsdagar innan du ska utföra markarbetet.

Mer information hittar du under Villkor och riktlinjer för grävning

Gäller det allmän mark i Stockholm ska en samlingskarta beställas innan schaktningsarbete påbörjas.

Kontakta Stockholm Stad på telefon 08-508 26 380 eller via Beställningswebben

Du som kund är själv ansvarig för att schakta på din mark, det gäller alla typer av ärenden.

Läs mer om ditt ansvar här.


Text uppdaterad: 10 december 2021

Hjälpte den här sidan dig?