Sthlmflex

Ellevio, Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution driver tillsammans ett forskningsprojekt som prövar en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. Enkelt beskrivet innebär det att elanvändare och elproducenter bidrar till att motverka att det uppstår kapacitetsbrist i elnäten.

sthlmflex2_840x420.png

Inom ramen för sthmflex skapar vi en marknad för effektflexiblitet där elnätsbolag kan köpa flexibilitetstjänster av flexibiltetsleverantörer. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. Målet är att motverka kapacitetsbrist i elnäten och därigenom öka leveranssäkerheten.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 21 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?