Abonnemang mikroproduktion

Som kund hos Ellevio har ni ett elnätsavtal för er elanvändning. Det brukar vara Enkel, Bas eller Effekt L04L. Producerar ni egen el behöver ni också ha ett av följande abonnemang för inmatning till elnätet:

Mikroproduktion max 63A

Abonnemanget är ett tilläggsabonnemang för våra elnätskunder som vill producera el för eget bruk och har en huvudsäkring på högst 63A, lågspänning.

För Mikroproduktion max 63A gäller följande villkor:

 • Ni är elnätskund hos Ellevio och har ett abonnemang av typen säkringsabonnemang för er elanvändning
 • Ni har max 43,5 kW installerad produktionseffekt
 • Ni producerar el för eget bruk
 • Er användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare
 • Installerad produktionseffekt överstiger inte maximalt tillåten uttagseffekt för huvudsäkringen

Mikroproduktion över 63A

Abonnemanget är ett tilläggsabonnemang för våra elnätskunder som vill producera el för eget bruk och har en huvudsäkring över 63A, lågspänning.

För Mikroproduktion över 63A gäller följande villkor:

 • Ni är elnätskund hos Ellevio och har ett abonnemang av typen effektabonnemang för er elanvändning
 • Ni har max 1 500 kW installerad produktionseffekt
 • Ni producerar el för eget bruk
 • Er användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare
 • Installerad produktionseffekt överstiger inte maximalt tillåten uttagseffekt för huvudsäkringen

Som mikroproducent betalar ni ingen avgift för inmatning av överskottsel till vårt elnät. Det ni betalar till Ellevio är elnätsavgiften för er elanvändning beroende på vilket abonnemang ni har.

Som inmatningskund hos Ellevio har ni ett inmatningsavtal med ett tillhörande uttagsavtal:

Lågspänning:

Inmatningsabonnemang IN0,4 max 63A med EffektL0,4L in max 63A

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en huvudsäkring på högst 63A, lågspänning.

Följande villkor gäller:

 • Ni har max 63 A säkring
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Inmatningsabonnemang IN0,4 max 1 500 kW med EffektL0,4L in över 63A

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en installerad produktionseffekt på max 1 500 kW och med en huvudsäkring på över 63A, lågspänning.

Följande villkor gäller:

 • Ni har maximal installerad effekt på 1 500 kW
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Högspänning:

Inmatningsabonnemang IN10 max 1 500 kW med EffektL10L in max 1 500 kW

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en installerad produktionseffekt på max 1 500 kW, högspänning.

Följande villkor gäller:

 • Ni har maximal installerad effekt på 1 500 kW
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Inmatningsabonnemang IN10 över 1 500 kW med EffektL10L in över 1 500 kW

Abonnemanget är ett inmatningsabonnemang för våra kommersiella producenter med en installerad produktionseffekt på mer än 1 500 kW, högspänning.

Följande villkor gäller:

 • Ni har en installerad effekt på mer än 1 500 kW
 • Er användning av el och inmatning till elnätet sker via samma anslutning och huvudsäkring samt registreras av samma elmätare

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 17 december 2021

Hjälpte den här sidan dig?