Ersättning vid egen elproduktion

Hur stor kan er ersättning bli?