Datahall säkrar reservkraft och inkomster genom Battery-as-a-Service

Efterfrågan på driftsäkra datahallar ökar i takt med digitaliseringen. Men en datahall är en energikrävande verksamhet, som dessutom ställer höga krav på kontinuitet och säkerhet. Datacenterföretaget hade redan identifierat en lämplig plats i Mellansverige. Men den planerade datahallen skulle inte vara i drift förrän om ett antal år. Det är dyrt att bygga nätstationer – om man valde att bygga något redan idag, skulle det då kunna möta kraven från den framtida datahallen? Den fysiska platsen hade man redan tillgång till, så fanns det dessutom något smart sätt att nyttja den under tiden?

Datacenterföretaget hade redan hittat en plats – med tillgänglig kapacitet. Men den planerade datahallen skulle inte vara i drift förrän om ett antal år. Det är dyrt att bygga nätstationer – om man valde att bygga något redan idag, skulle det då kunna möta kraven från den framtida datahallen? Den fysiska platsen hade man redan tillgång till, så fanns det dessutom något smart sätt att nyttja den under tiden?

Det var då batterilager kom på tal – först och främst eftersom de ger inkomster på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader så snart de kommer i drift – men på grund av batteriernas många olika nyttor, så föddes även idén om att inte bara agera reservkraft till den egna verksamheten, utan även till kommunen. Eftersom man redan planerade för ett system där spillvärmen tas om hand för att kunna värma upp kommunens bostäder, så blev detta ännu steg i den nya ambitionen: Att bli en del av det lokala energi-ekosystemet! 

Datacenter

En helhetslösning som funkar idag – och i framtiden

Utifrån dessa frågeställningar sökte man en partner inom energilösningar och inledde därför en dialog med Ellevio Energy Solutions. Ellevio Energy Solutions affärsidé är att skapa kompletta och skräddarsydda energilösningar ända från projektfasen, där man tar ett helhetsansvar för hela anläggningen. I det här fallet blev Ellevio Energy Solutions lösning ett batterilager med tillhörande nätlösning.

Eftersom Ellevio äger både nätstation och batteri, så tar Ellevio Energy Solutions också hela investeringskostnaden. I överenskommelsen ingår drift och underhåll – men man ser också till att optimera anläggningen så att den hela tiden skapar maximalt värde på stödtjänstmarknaden. Skulle datacenter-företagets behov dessutom förändras, så justerar Ellevio Energy Solutions också energilösningen. Partnerskapet är långsiktigt och Ellevio Energy Solutions levererar en komplett tjänst som hela tiden anpassas efter kundens behov.

Att datacenterföretaget ville få batterilagret på plats snabbt, var något som Ellevio Energy Solutions kunde leverera på, eftersom både processer och samarbetspartners redan fanns på plats. Ellevio Energy Solutions time to market för batterilager är en av marknadens kortaste.

Batterilagring – energisystemets schweiziska armékniv

Det 10 MW-batterilager som står färdigt till sommaren 2024 kommer både att kunna erbjuda driftsäkerhet för den planerade datahallen, men tills dess att den är på plats så ger batterilagret företaget möjlighet att tjäna pengar på stödtjänstmarknaden – och stötta kommunen med reservkraft.

I dagens elintensiva miljöer är batterier en mångsidig verktygslåda som säkerställer en trygg elförsörjning. En batteriösning levererar nyttor som kan användas för att jämna ut effekttoppar och kraftsystem. Datacenterföretaget kan med andra ord tjäna pengar på sitt batterilager, samtidigt som de bidrar till att öka balansen i Sveriges elsystem.

Information från: Ellevio Energy Solutions AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer