Ellevio bemöter missuppfattningar i Dala-Demokraten

I Dala-Demokraten 5 april skrev företrädare för Svenska Stadsnätsföreningen om energiföretaget Ellevios bud på Dala Energi. Här reder vi ut några missuppfattningar som förekom i inlägget.

RättvikDala Energi har flera verksamhetsområden; framför allt eldistribution till omkring 34 000 kunder i ett antal dalakommuner, men även fiber- och bredbandsverksamhet. Eftersom Ellevio är ett energibolag är det elnätsverksamheten som är intressant för oss, medan Telia har förmedlat att de gärna tar över fiberverksamheten. Huvuddelen av Svenska stadsnätsföreningens debattartikel handlar om oro för förlorad kontroll av fiber och bredband, men artikeln kommenterar även elnätsverksamheten. 

Här finns några missuppfattningar och felaktigheter som jag gärna vill reda ut. 

En av Stadsnätsföreningens huvudpoänger är att ett förvärv skulle innebära att ”makten om elnätsavgifter och utbyggnad av bredband i området [flyttas] från Dalarna och de delägande kommunerna till två nationella aktörer med bas i Stockholm.

Ellevios huvudkontor ligger visserligen i Stockholm, men vi har flera regionala kontor, samt medarbetare och elnät över hela Mellansverige. Vi har en lång historia i Dalarna, med 36000 kunder och omfattande planer för elnätsverksamheten i regionen. Medan Telia har för avsikt att utveckla sina bredbands- och fibertjänster de närmsta åren, planerar vi på Ellevio att investera upp emot en halv miljard per år för att förnya, rusta och utveckla näten för en framtid där efterfrågan på el väntas öka enormt. Idag är elsituationen i Dalarna ganska ansträngd, och insatser behövs för elnäten på både lokal, regional och stamnivå. Om vi får köpa Dala Energis nät får vi både en starkare förankring i en region vi vill satsa på och en möjlighet att dra nytta av de praktiska och driftmässiga fördelarna av ett större och mer sammanfogat nät. Inom elnätsverksamhet finns kraftiga fördelar med stordrift.

Går det här förvärvet igenom som vi hoppas betyder det mycket riktigt att Ellevio tar över som ägare av elnäten. Men att det skulle innebära förlorad kontroll grundar sig nog på en missuppfattning om att Dala Energi idag skulle vara ett kommunalt styrt bolag. Dala Energi är ett kommersiellt, vinstdrivande bolag som till största delen ägs av privata aktieägare och är noterat på börsen. Det är alltså inte kommunerna som styr bolaget, utan aktieägarna. Ellevio ägs å sin sida till 100 procent av pensionsfonder i Sverige och Kanada, varav hälften tillhör det svenska pensionssystemet genom medlemsägda Folksam och AMF och statliga Tredje AP-fonden. Det är alltså nuvarande och framtida pensionärer som får förtjänsten från Ellevios verksamhet.

När det gäller ”makten över elpriserna” så kan varken Dala Energi eller Ellevio göra vad som helst med elnätsavgifterna. Alla elnätsföretag och elnätsavgifter är strikt reglerade och kontrolleras av en myndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei). Men medan Ei sätter ett tak på hur mycket intäkter företagen får ta ut, varierar elnätspriserna under taket. Bland landets 170 elnätsföretag ligger Ellevios priser strax under medelnivå, och i Dalarna ligger vi ännu lägre ned på skalan. För en medelkund i lägenhet är våra priser till exempel 40 procent lägre än Dala Energis, och för en medelkund i villa ligger vi 8 procent lägre. Våra priser ger jämförelsevis en besparing på 1 143 kronor per år för lägenhetskunder och 846 kronor för villakunder. De senaste åren har vi i genomsnitt höjt elnätsavgifterna med 2,1 procent per år. Sedan 2015 är snittet ungefär 3 procent, vilket är på precis samma nivå som den generella prisökningen i samhället.

All utveckling, lokal som nationell, beror på tillgången på el, och vi på Ellevio är både erfarna och rustade att vara en långsiktig energipartner för Dalakommunerna som idag servas av Dala energi. Går försäljningen igenom innebär det dessutom ett rejält tillskott till kommunkassan i Leksand, Rättvik och Gagnef.

Johan Lindehag, vd Ellevio

Inlägget från Svenska Stadsnätsföreningen i Dala-Demokraten 5 april 2024.

Ellevios replik i Dala-Demokraten 11 april 2024.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 10 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?