Solceller - klart att producera egen el

solceller_tidsaxel_igang4.png

När elmätaren är bytt eller omkonfigurerad aktiveras din solcellsanläggning och du kan börja producera egen el.

Vi kan nu registrera hur mycket el som du matar in till elnätet, också kallat överskottsel och du kan följa det på Mina sidor. Då vi bara mäter din överskottsproduktion behöver du ytterligare en elmätare om du vill kunna se hela din produktion. Ibland kan din växelriktare visa hela produktionen.

Ersättning från Ellevio - nätnytta

I samband med att din solcellsanläggning aktiveras får du ett elnätsavtal av oss. Det är ett tilläggsavtal för microproduktion för dig som vill producera el och kompletterar ditt elnätsavtal som du redan har hos oss. Tilläggsavtalet avser hur mycket ersättning du ska få från oss för överskottselen du matar in till elnätet. Vi kan leverera din producerade el till våra andra kunder i närområdet. Det minskar våra kostnader för eltransport och vi får en så kallad nätnytta som vi ersätter dig för.

Ersättningens storlek beror på var i landet du bor och ersättningen blir ett avdrag på din elnätsfaktura.

Att mata in överskottsel till elnätet är kostnadsfritt förutsatt att du uppfyller villkoren för att vara en mikroproducent. Avtalet är uppdelat på moms och icke moms beroende på om du är registrerad hos oss som privatperson eller näringsidkare.

Ersättning från ett elhandelsföretag

Du kan sälja din överskottsproduktion till valfritt elhandelsföretag. Om du inte väljer ett elhandelsföretag måste enligt lag ditt elhandelsföretag som du köper din el av ta emot överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, så kallad mottagningsplikt. Mottagningsplikten gäller för anläggningar upp till 100A. Kontakta dem för att säkerhetsställa att ditt avtal innehåller även ersättning för överskottsel. 

Övriga ersättningar

Du kan hitta information om intäkter av elen som din solcellsanläggning producerar hos Energimyndigheten.

Tidigare steg för att få solceller på plats