Solceller - Installation av solpaneler

solceller_tidsaxel_installation_3.png

När din elinstallatör har fått ett installationsmedgivande från oss kan ni påbörja installationen av solpanelerna. Om du har funderingar kring installationen rekommenderar vi att du vänder dig till din elinstallatör.

Viktiga saker att tänka på när installationen är klar:

  • Sätt inte på din solcellsanläggning förrän vi har bytt elmätaren
    En solcellsanläggning ska vara frånkopplad till dess att vi har bytt elmätaren. Annars kan den el du matar in på elnätet felaktigt registreras som el du köper.

  • Se till att din solcellsanläggning är säker
    • Ditt elinstallationsföretag ska kontrollera att din solcellsanläggning är säker. Kontrollen bör ingå i den dokumentation ditt elinstallationsföretag ska lämna till dig.
    • Vid din elmätare ska en elkopplare (brytare) och märkning för risk av bakspänning från solcellsanläggningen finnas. Det är något du ska se till att din elinstallatör har installerat och satt upp innan du godkänner din solcellsinstallation. Några exempel på brytare och märkning:

solceller_skyltar_elcentral2.jpg

Du är ansvarig

Att vara innehavare av en solcellssanläggning innebär att du är ansvarig för att installation samt drift och underhåll av din solcellsanläggning sker enligt gällande svensk standard . Läs mer om ditt ansvar och säkerhetsrisker hos Elsäkerhetsverket.

Nästa steg för att få solceller på plats.

Vill du läsa om