Solceller - från idé till beslut

solceller_tidsaxel_ide2.png

Har du funderat på att skaffa solpaneler och producera egen el? I Sverige finns det bra förutsättningar för solenergi. Tekniken har dessutom blivit billigare och det finns idag olika sätt att få stöd på. Inte minst bidrar du också till ett hållbart samhälle.

Hur fungerar solenergi?

När solen skiner producerar du din egen el. Tekniskt sett omvandlar solceller solljus till el, först till likström som sedan via en växelriktare blir till växelström som du kan använda i ditt hus.

Ibland producerar du mer än vad du själv använder, då förs överskottsel in till elnätet. Att lagra elen för att kunna använda den vid senare tillfälle via batterier blir allt vanligare och Elsäkerhetsverket redovisar vad du behöver tänka på när du planerar, installerar och underhåller ett batterilager.

När solen inte skiner eller du använder mer el än vad du producerar, köper du elen från ditt elhandelsföretag, precis som du gjorde innan du installerade solpanelerna.

funkar_solceller3.jpg

Varför ska du välja solceller?

Det finns flera anledningar till att välja att installera solpaneler på ditt tak. De vanligaste är för att minska elkostnaderna och för att göra miljön en tjänst.

 • Solceller är i första hand till för att minska ditt elinköp. 
  Ju mer du producerar och som du själv kan använda, ju mindre el behöver du köpa från elnätet. Ibland kommer du producera el som du inte själv hunnit använda, den matas då in till elnätet. För den elen får du dels en ersättning från oss som elnätsföretag men framförallt ersättning från ett elhandelsbolag som köper elen.
 • En annan anledning till att skaffa solceller är för miljöns skull.
  Vi har idag el i Sverige som är bra för miljön men då vårt elnät sitter ihop med övriga Europas elnät, där el från kol och gas är allt vanligare, cirkulerar inte bara grön el i våra ledningar. Kan vi däremot producera mer grön el kommer inte bara elen bli grönare i Sverige utan även elen i Europa.

Funkar solceller hemma hos dig?

Hur mycket el du kan producera beror till exempel på var i landet du bor, vilket väderstreck solpanelerna placeras i samt vilken lutning det är på ditt hustak. Du kan enkelt se om solpaneler är en bra idé för just dig och ditt hus genom att använda solkarta från Svensk Solenergi.

Den säkringsstorlek du har påverkar hur stor din produktionsanläggning kan vara och hur mycket el du kan producera. I tabellen nedan ser du en fingervisning av hur mycket el, så kallad den effekt (kilowatt, kW), som maximalt går att producera i förhållande till den säkringsstorlek du har. Vill du kunna producera mer el kan du behöva säkra upp vilket kan medföra en ytterligare anslutningsavgift. Diskutera dina förutsättningar med din solcellsleverantör vid planering av din nya produktionsanläggning. Du kan också läsa mer på Energimyndighetens webbplats.

Din säkringsstorlek (trefas) Maximal effekt

16 A

11 kW

20 A

13,8 kW

25 A

17,3 kW

35 A

24,2 kW

50 A

34,6 kW

63 A

43,5 kW

 

Rätt solceller för rätt elbehov

För att välja rätt utrustning är det viktigt att läsa på, det finns flera olika typer av solceller och jämför gärna - Hos Energimyndigheten kan du läsa mer och hitta en förklaring av de vanligaste solcellerna.. 

Tips:

 • Bara certifierade paneler och växelriktare godkänns för nätanslutning i Sverige
 • Jämför priset per watt för komplett anläggning
 • Jämför produktgarantier och prestanda
 • Jämför solcellspanelernas utseende
 • Ta in anbud för att köpa din solcellsanläggning samt arbetet för installation – Energimyndigheten har tagit fram mallar för inköp som vi rekommenderar att du bifogar din anbudsförfrågan

Det finns också flera krav som din solcellsinstallation måste uppfylla, såsom våra tekniska krav, för att vi ska kunna godkänna och nätansluta din anläggning. 

Hos branschorganisationen Svensk Solenergi hittar du solcellsleverantörer. Ellevio säljer inte solpaneler.

Långsiktig investering och investeringsstöd

Solceller är en långsiktig investering. I Solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar.

Tänk också på att det är viktigt att underlaget på taket är i gott skick. Du kan räkna med att solcellerna har en livslängd på minst 25 år.

Just nu är det ansökningsstopp på investeringsstöd för solpaneler. Finansdepartementet har tagit fram ett nytt förslag på avdrag – Grönt avdrag, som är ute på remiss och planeras att genomföras från 1 januari 2021. Förslaget vill ge 15 procent skattereduktion och en mycket enklare hantering då avdraget görs direkt på fakturan från din solcellsleverantör, likt rotavdraget. Du kan läsa mer om det här.

Vad är en mikroproducent?

I samband med att du har installerat solpaneler på taket blir du en elproducent. En så kallad mikroproducent är du om du under ett kalenderår tar emot mer el än du matar in till elnätet samt har en huvudsäkring på högst 63A.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att du ska räknas som mikroproducent:

 • Din elanslutning har en säkring på högst 63A
 • Du har max 43,5 kW installerad produktionseffekt
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma elmätare
 • Du tar totalt sett över ett kalenderår emot mer el än du matar in till elnätet

Om du däremot har en huvudsäkring över 63A är du en egenproducent och kan läsa mer här.