Solceller - Installation klar. Dags för mätarbyte!

solceller_tidsaxel_efter.png

När din solcellsanläggning är färdig och provkörd av din elinstallatör är det dags att anmäla det till oss, så kallad färdiganmälan. Innan solcellsanläggningen får sättas på ska din elmätare kunna ta emot och mäta elen du matar in till elnätet, din överskottsproduktion.

Färdiganmälan skickas in

När din solcellsinstallation är klar på plats skickar elinstallatören in en färdiganmälan till Ellevio. Det är viktigt att din solcellsanläggning är avstängd, det vill säga frånkopplad, före mätarbyte eftersom din överskottsel felaktigt kan registreras som el som du använder och ska betala för.

Behöver du byta elmätare?

I de flesta fall behöver vi byta till en elmätare som kan registrera mätvärden åt båda hållen, både hur mycket el du matar till elnätet och hur mycket el du använder från elnätet. När vi fått in färdiganmälan ser vi över om vi behöver byta din elmätare eller om den bara behöver omkonfigureras.

Om din elmätare behöver bytas ut kontaktar vår fältpersonal dig för att byta din mätare. Bytet är kostnadsfritt förutsatt att inga andra ändringar än installation av din solcellsanläggning har skett samtidigt.

Krävs inget mätarbyte kommer vi beställa en omkonfiguration av elmätaren så att den kan registrera mätvärden åt båda hållen.

Hur lång tid tar det innan din elmätare är bytt?

Behöver vi byta din mätare tar det normalt cirka tre veckor från dess att vi får in färdiganmälan tills vi har bytt din elmätare.

Nästa steg för att få solceller på plats

Vill du läsa om