2018-01-18 STOCKHOLM

Stort intresse för seminarium om elbilsladdning

Ellevio bjöd in energibranschen, politiker och andra nyfikna till en diskussion om hur vi ska lösa laddningen av elbilar i Stockholm. Det blev ett fullsatt och fullmatat seminarium.

Den 16 januari arrangerade Ellevio ett seminarium om utmaningarna som uppstår i och med elektrifieringen av Stockholms fordonsflotta. Ellevio står bakom en vision om en miljon elbilar i Sverige senast 2030 och huvudstadens fordonsflotta är därför av mycket stor vikt. En av de största utmaningarna kommer att vara att se till att minst 15 000 publika laddpunkter byggs och driftas. I dag finns bara 700 laddstolpar i Stockholm.

Ellevios vd Johan Lindehag inledde diskussionerna och talade om hur Ellevio kan bidra till en god laddinfrastruktur i Stockholm.

- Det är en unik möjlighet att nu när vi ändå kommer att göra omfattande investeringar i framtidens elnät i Stockholm också bygga framtidens laddinfrastruktur. Men det är också bråttom eftersom Ellevios investeringsprogram är i full gång.

- Det kommer att krävas en god integration mellan elmarknadens aktörer, näringslivet och politiken för att få jobbet gjort. Det är fortfarande 14 300 stolpar som ska upp. Vi på Ellevio kommer att ta på oss ledartröjan och engagera oss i frågan så att det här jobbet kan bli gjort på ett så bra sätt som möjligt.

- Stockholm har alla förutsättningar att bli världsledande på elbilar. Vi har ett bra elnät och en förmånlig produktionsmix som gör att man kan ladda bilarna med fossilfri el.

Forskaren och debattören Per Kågesson som tillsammans med professor Christian Berggren författat rapporten ”Speeding up European Electro-Mobility” presenterade rapportens slutsatser. Enligt rapporten är det möjligt att uppnå en marknadsandel på 50 procent för elbilar 2030 men att detta fordrar att både goda policies antas samt att strategiska investeringsbeslut kring bland annat laddinfrastruktur fattas i god tid.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) berättade om stadens planer för att bli fossilbränslefri till 2040. Staden arbetar på egen hand med en rad åtgärder för att sänka stockholmarnas koldioxidutsläpp men statliga investeringar i elinfrastrukturen efterlystes också. Staden har ett mål om att de kommunala bostadsbolagen ska planera för laddplatser för elbilar i anslutning till parkering i befintliga och nya fastigheter. Det långsiktiga målet är att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Markus Hökfelt från Unimi solutions menade att man till relativt låga kostnader skulle kunna stimulera byggandet av laddstolpar genom att tillåta laddinfrastruktur ingå i elnätsbolagens intäktsramar. 

Patrik Lindergren från ChargeStorm berättade om hur företaget på nio år levererat 24 000 laddplatser, primärt på den nordiska marknaden. Genom uppkopplade laddstationer kan infrastrukturen bli smartare vilket skulle möjliggöra effektivare planering och styrning av laddning samt lastbalansering. Utmaningen kring betalning för laddning behandlades också och vikten av flexibilitet och enkelhet för kunderna betonades.

Eva Sunnerstedt enhetschef på Stockholms stads miljöförvaltning och Eva Kvist Östgren, försäljningschef på ABB diskuterade samverkan mellan politik och näringsliv för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. En regelbundet uppdaterad karta där laddstationer kommer att byggas kommer att vara ett värdefullt verktyg. Med fler laddstationer i garage skulle dessutom ett stort antal bilar inte behöva laddas på gatorna och i onödan ta upp plats. För att laddstationerna i framtiden ska kunna erbjuda en bättre tillgänglighet betonades vikten av en fungerande konkurrens mellan olika aktörer. Det underströks också att utvecklingen framöver måste gå snabbt och att behovet av snara investeringar i utveckling därför är stort.

Seminariet avslutades med en publikdiskussion där en rad frågor avhandlades. En inkludering av taxibranschen i planeringen, tekniska specifikationer för snabbladdning och normalladdning, samverkan för bättre utnyttjande av befintliga laddpunkter, hur utbyggnaden av laddinfrastrukturen rent praktiskt ska gå till, längsgående laddplatser samt hur trafikstörningar under utbyggnadsarbetet skall hanteras avhandlades.

MEDVERKANDE TALARE:

Per Kågeson, professor emeritus i miljösystemanalys och författare till rapporten ”Speeding up European Electro Mobility”
Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms stad
Patrik Lindergren, VD på ChargeStorm, ett företag som utvecklar smart infrastruktur inom e-mobilitet
Markus Hökfelt, Unimi Solutions (Almi Invest GreenTech)
Eva Sunnerstedt, enhetschef på Stockholms stads miljöförvaltning
Eva Kvist Östgren, Head of Domestic Sales Sweden, ABB AB
Johan Lindehag, VD på Ellevio
Mattias Goldman, 2030-sekretariatet och VD för tankesmedjan FORES

Kontaktpersoner för media

Välkommen att kontakta vår presstjänst. Du når oss alla dagar i veckan, dygnet runt på 020-20 20 60.

Jonatan Björck
Pressansvarig
jonatan.bjorck@ellevio.se
+46 72-561 54 16