Inga förändringar i elnätspriset i landsbygdsområden i väntan på beslut om prisutjämning

2017-05-10

Kontaktpersoner för media