Aktuella samråd

Här hittar du information om aktuella samråd. Du kan själv ladda ner dokument och kartor och hitta kontaktuppgifter till respektive projekt.

Askim, Markförläggning av två befintliga 145 kV-ledningar Ny

Sista svarsdatum är 29 mars 2018.

Samrådsunderlag
Samrådsbrev
Bilaga 1

Backa-Töcksfors, befintlig 145 kV-ledning Ny

Sista svarsdatum är 23 februari 2018.

Samrådsunderlag
Samrådsbrev
Bilaga 1 Översiktskarta
Bilaga 2 Naturmiljö & markanvändning
Bilaga 3 Kulturmiljö

Grebbestad-Fjällbacka, ny 44 kV-ledning

Sista svarsdatum är 31 januari 2018

Samrådsunderlag
Inbjudan till samråd
Bilaga 1 Samrådsparter
Bilaga 2 Fotomontage
Bilaga 3 Naturvärden, skyddade områden
Bilaga 4 Naturvärden, övriga områden
Bilaga 5 Kulturvärden naturresurser
Bilaga 6 Riksintressen
Bilaga 7 Planer

Ett första samråd hölls sommaren 2017. Samrådsunderlag från maj 2017:

Samrådsunderlag Grebbestad-Fjallbacka
Bilaga 1 Samradsparter 170524 
Bilaga 2 Riksintressen 
Bilaga 3 Naturvärden skyddade områden 
Bilaga 4 Naturvärden övriga områden 
Bilaga 5 Kulturvärden och naturresurser 
Bilaga 6 Planer

Material från öppet hus den 21 juni 2017 i Tanum Strand:

Teknik Grebbestad-Fjällbacka 2017-06-28 
Tidplan Grebbestad-Fjällbacka 2017-06-28 
Tillstånd och miljö Grebbestad-Fjällbacka 2017-06-28 
Skog och Mark Grebbestad-Fjällbacka 2017-06-28

Hanhals-Ålgårda,Ny
ny 55 kV-ledning och delvis ombyggnad av befintlig 55 kV-ledning

Sista svarsdatum är 7 maj.

Samrådsunderlag Hanhals-Ålgårda
Kartor Hanhals-Ålgårda

Högdalen, befintlig 220 kV-ledning

Sista svarsdatum är 20 december 2017

Samrådsunderlag Högdalen

Kyrkheden, befintlig 145 kV-ledning Ny

Sista svarsdatum är 26 januari 2018

Samrådsunderlag Kyrkheden

Kvarnåsen-Buås, befintlig 24 kV-ledning Ny

Sista svarsdatum är 23 februari 2018.

Sanrådsunderlag
Samrådsbrev
Bilaga 1 Intressekarta

Lindbacka-Bäck, befintlig 145 kV-ledning

Samrådsredogörelse
Inbjudan till samråd 
Samrådsunderlag Lindbacka-Bäck 
Bilaga 1

Norrleden-Bofors, befintliga 40 kV-ledningar

Samrådsunderlag

Onsala-Gottskär,Ny
ny 55 kV-ledning samt ombyggnation av befintlig 55 kV ledning

Sista svarsdatum är 23 mars 2018.

Samrådunderlag
Samrådsbrev
Karta översikt
Bilaga 1 Berörda intressen

Rävekärr-Åbro, befintliga 145 kV-ledningar

Sista dag för synpunkter är 15 november 2017.

Samrådsunderlag

Skanstull-station Jarlaberg, ny 220 kV-station

Samrådsunderlag Skanstull-Jarlaberg 
Bilaga 1 Detaljkartor samråd Nacka 20170502 
Annons och inbjudan till öppet hus 16 maj

Särö-Ysby, Kungsbacka kommun, befintlig 145 kV-ledning

Sista dag för synpunkter är 11 december 2017.

Samrådsunderlag Särö-Ysby
Bilaga 1 Naturmiljövärden
Annons samråd Särö-Ysby

Ålkistan-Ekhagen, ny 220 kV-terminalplats

Komplettering samrådsunderlag 
Bilaga 1

Avslutade samråd

Ny 170 kV station Lindmon-vindpark Stöllsätersberget

Samrådsunderlag Lindmon-Stöllsätersberget 

Inbjudan Samråd Lindmon-Stöllsäterberget  

Bilaga 1 Karta Naturobjekt och Kulturobjekt Lindmon-Stöllsäterberget

Uppdaterad Samrådsredogörelse

Karlskogaområdet, befintlig 145 kV-ledning

Samrådsunderlag Fredriksberg-Hällefors
Bilagor Fredriksberg-Hällefors
Samrådsunderlag Hällefors-Persberg
Bilagor Hällefors-Persberg
Samrådsunderlag Karlskoga-Hällefors
Bilagor Karlskoga-Hällefors
Samrådsunderlag Källstjärn-Nora
Bilagor Källtjärn-Nora

Väsa-Älvdalen, befintlig 50 kV-ledning

Samrådsredogörelse Väsa-Älvdalen 
Markägarbrev Väsa-Älvdalen 
Kompletterande samråd Väsa-Älvdalen

Östavall-Tovåsen, ny 145 kV-ledning

Samrådsunderlag ny 145 kV ledning Östavall-Tovåsen
Bilaga 1 Översikt sträckningar 
Bilaga 2 Naturobjekt 
Bilaga 3 Kulturobjekt 
Bilaga 4 Avverkad skog 
Bilaga 5 Berört renområde

145 kV Västansjö-Edeforsen och Ljusdal-Hybo

Samrådsunderlag Västansjö-Edeforsen och Ljusdal-Hybo

Bilaga 1 Karta Översikt 

Bilaga 2 Karta Alternativa dragningar station Ljusdal-Ämbarbo 

Bilaga 3 Karta Riksintressen

Bilaga 4 Karta Naturobjekt 

Bilaga 5 Karta Kulturobjekt 

Bilaga 6 Karta Kulturobjekt Ljusdal-Ämbarbo Alternativ 3

145 kV Älvkarleby Mehedeby

Samrådsunderlag Älvkarleby Mehedeby

50 kV Blyberg-Spjutmo

Samrådsunderlag Koncessionsförlängning 50 kV Blyberg-Spjutmo 

Bilaga 1 Inressekarta naturmiljö m.m.

Bilaga 2 Intressekarta kulturmiljö m.m.

50 kV Väsa-Blyberg

Samrådsunderlag Koncessionsförlängning 50 kV Väsa-Blyberg 

Bilaga 1 Intressekarta

50 kV Väsa-Älvdalen

Samrådsunderlag koncessionsförlängning 50 kV Väsa-Älvdalen 

Bilaga 1 Karta över sträckningar 

Bilaga 2 Intressekarta naturmiljö m.m. 

Bilaga 3 Intressekarta kulturmiljö 

Bilaga 4 Karta riksintressen

50 kV Sälsätern

Samrådsunderlag Sälsätern

L3 Uppsala län

Samrådsunderlag L13 Uppsala 

Följebrev L13 Uppsala 

Bilaga 1. Tabell över berörda intressen

Bilaga 2. Befintlig ledning och alternativ med berörda riksintressen i Uppsala län

Bilaga 3. Befintlig ledning och alternativ med övriga berörda intressen i Uppsala län

Bilaga 4. Samrådsredogörelse från tidigare samråd 2014

L3 Dalarna och Gävleborgs län

Samrådsunderlag L13 Dalarna Gävleborg

Följebrev L13 Dalarna Gävleborg 

Bilaga 1. Befintlig ledning i Dalarnas län med berörda intressen (höga) 

Bilaga 2. Befintlig ledning i Dalarnas och Gävleborgs län med berörda intressen (höga) 

Bilaga 3. Befintlig ledning i Gävleborgs och Uppsala län med berörda intressen (höga)

Bilaga 4. Samrådsredogörelse 2014

130 kV Söderfors-Söderfors södra, Tierps kommun

Samrådsunderlag 130 kV ledning Söderfors-Söderfors södra 

Följebrev 130 kV ledning Söderfors-Söderfors södra

Samrådsredogörelse från 2014 130 kV Söderfors-Söderfors södra

20 kV Årjängs kommun

Samrådsunderlag 20 kV ledning Årjängs kommun

Trängslet-Oxberg

Samrådsunderlag ombyggnation ledningar Trängslet-Oxberg 

Bilaga 1 Översiktskartor
Bilaga 2 Karta Naturobjekt befintlig ledningsgata
Bilaga 3 Karta kulturobjekt befintlig ledningsgata
Bilaga 4 Karta Skog och historia befintlig ledningsgata
Bilaga 5 Riksintresse totalförsvar
Bilaga 6 Karta breddning av ledningsgata L21

Gubbaberget-Björnberget i Åsne-Ljusdal

Samrådsunderlag Gubbaberget 36 kV 

Samrådsunderlag Björnberget 145 kV
Inbjudan samråd Gubbaberget-Björnberget

40 kV Laxå

Samrådsunderlag 40 kV-ledning Laxå

145 kV Grycksbo-Stångtjärn

Samrådsunderlag 145 kV ledning Grycksbo-Stångtjärn 

Bilaga 1 Karta Hänsynsobjekt befintlig ledning
Bilaga 2 Karta Markkabelalternativ

130 kV Bollnäs

Samrådsunderlag sträckning 130 kV kabel Bollnäs

VL1 Munkfors-Kil

Underlag uppföljning samråd juli 2016

Sandarne

Sandarne samrådsunderlag juni 2016

Ringsnäs-Kinstaby

Ringnäs samrådsunderlag juni 2016

VL3 Forshult-Kalhyttan

Samrådsunderlag Samrådsbrev

Bilaga 1, Kulturmiljöprogrammet 
Bilaga 2, Riksintresse Naturvård

Bredäng-Beckomberga

Samrådsunderlag 

Bilaga-1_Översikt_Delomr1
Bilaga-2_Översikt_Delomr2
Bilaga-3_Översikt_Delomr3
Bilaga-4A_Detaljkartor_delomr_1_1
Bilaga-4B_Detaljkartor_delomr_1_2
Bilaga-4C_Detaljkartor_delomr_1_3
Bilaga-5A_Detaljkartor_delomr_2_1
Bilaga-5B_Detaljkartor_delomr_2_2
Bilaga-6A_Detaljkartor_delomr_3_1
Bilaga-6B_Detaljkartor_delomr_3_2
Bilaga-7_Avförda_alternativ

Så går ett samråd till

Ett samråd har flera faser som kan ta olika lång tid från fall till fall. I korthet består samrådet av:

  1. Stråksamråd

  2. Samrådsredogörelse upprättas. I samråden hämtar vi in synpunkter för kommande Miljökonsekvensbeskrivning.

  3. BMP-beslut (Betydande miljöpåverkan). Om Länsstyrelsen bestämmer att vi behöver göra en BMP hämtar vi in ytterligare information och synpunkter.

  4. MKB-samråd. I detta skede har vi valt ett huvudalternativ.

  5. Koncessionsansökan med MKB färdig och skickas in till Energimarknadsinspektionen.

  6. Energimarknadsinspektionen behandlar ansökan. Här finns möljlighet att yttra sig.

  7. Koncessionsbeslut

  8. Projektet inleds