Lastbalansering

Med hjälp av lastbalansering behöver du inte oroa dig för att din fastighets huvudsäkring ska lösa ut.

Hur fungerar lastbalansering?

Ellevios Smarta mätare läser av din fastighets förbrukning, beroende på om du har TV och tvättmaskin igång eller inte så förbrukas olika mycket effekt. Baserat på din huvudsäkring och hur mycket effekt huset förbrukar för stunden så får laddboxen information om hur mycket säkringsutrymme som finns kvar för laddning av elbilen. Förbrukar huset mycket effekt så finns det lägre tillgänglig effekt för laddning av elbilen.

 

laddbox_illustration1_v1.png

Om du till exempel har en huvudsäkring om 20A och installerar en laddbox som drar 16 A så kommer du när du laddar din elbil enbart ha 4A kvar till övriga förbrukare i hushållet. Om dessa förbrukare drar mer än 4A finns det en risk att säkringen går.

Med lastbalansering så får din laddbox information om att hushållet exempelvis förbrukar 12A och därmed laddas elbilen med resterande 8A. När sedan hushållets förbrukning minskar så frigörs mer ström för laddning av elbilen. Laddboxen kommer succesivt att öka upp till sina maximala 16 A.

Lösningen bygger på att en separat elmätare installeras som kommunicerar med laddboxen. Detta fungerar automatiskt och gör att hemmets elnät skyddas mot överbelastning samtidigt som laddning sker effektivt.