Vanliga frågor och svar - Skadestånd

Här hittar du vanliga frågor samt svar som vi ofta får gällande skadestånd.

Hur ansöker jag om skadestånd?

Anmäl först din skada till ditt försäkringsbolag som har snabbare handläggning då de inte gör en ansvarsutredning. Du kan också anmäla skadan till oss skriftligt på ellevio.se/skadestand. För att vi ska kunna hantera ärendet behöver vi förstå skadans omfattning och kostnaderna. Läs mer här vad som ska skickas med samt hur du ansöker om skadestånd

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för faktiska kostnader som uppstått i samband med, eller till följd av, skadan. Inkomstbortfall, eget arbete och andra utgifter räknas som faktiska kostnader. Sveda och värk ersätts endast vid fastställd personskada.

För företag gäller andra villkor

Gör ni åldersavdrag ?

Vi gör en värdering av den förstörda egendomen och det är dagsvärdet eller reparationskostnaden som ersätts. Värdering görs enligt skadeståndsrättsliga principer i enlighet med Ellagen och Skadeståndslagen.

Hur går handläggningen till och hur får jag beslutet?

Vi går igenom varje ärende var för sig och ger inget besked per telefon. Det är viktigt att skicka in så bra underlag som möjligt för snabbast möjliga hantering. Beslut skickas per mejl eller per post.

Hur lång är handläggningstiden?

Det kan variera beroende på hur komplex skadan är, om vi fått tillräckliga uppgifter från dig som kund och hur många ärenden vi hanterar vid tillfället, till exempel om det varit en storm. Vid normalfall är handläggningstiden mellan 2 till 8 veckor.

Fick du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du självklart ringa kundservice och få hjälp.

Telefon: ​0771-53 53 00 (från utlandet +46 (0)771-53 53 00).
Kundservice har öppet vardagar, 8-17.