Vanliga frågor och svar - Ellevio & elmarknden

Här hittar du vanliga frågor samt svar som vi får om oss samt om elmarknaden i stort.

Hur fungerar elmarknaden?

Elmarknaden består av elproducenter som producerar elen, elhandelsföretag som köper elen på elbörsen och säljer till dig samt elnätsföretag, som Ellevio, som transporterar elen hem till dig. Lär dig mer om elmarknaden här.

Vad är ett elnät?

Elnätet är en ledning som transporterar elen hem till dig. Elnätet är ett så kallat naturligt monopol, vilket betyder att du inte har möjlighet att välja leverantör. Elnätsföretagen regleras och övervakas av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varför är elnätet ett monopol?

Elnätsföretagen har monopol inom sina geografiska områden eftersom det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät.

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

Elnätet transporterar elen från produktionsstället till dig. Själva elen som du använder köper du från en elhandlaren som du har valt.

Kan jag byta elnätsföretag?

Nej, du kan inte byta elnätsföretag då elnätet är ett naturligt monopol och det är inte samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät.

Vilka är Ellevio?

Ellevio är ett elnätsföretag. Vi blev Ellevio 2015 men har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Vi äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät på västkusten, i Värmland, Skaraborg, Dalarna, Gävleborg och Stockholmsområdet och distribuerar el till nära 960 000 kunder i dessa områden. Läs mer om Ellevio i korthet här.

Säljer Ellevio el?

Ellevio har valt att endast äga och driva elnät. Det betyder att vi inte säljer elen till dig, det gör ett elhandelsföretag. Har du frågor elhandel, kontakta ditt elhandelsföretag.

Ellevio gräver och lägger ledningar i mitt område, var kan jag få mer information?

Fick du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du självklart ringa kundservice och få hjälp.

Telefon: ​0771-53 53 00 (från utlandet +46 (0)771-53 53 00).
Kundservice har öppet vardagar, 8-17.