Ersättning vid skada pga elavbrott el. annat fel | Ellevio

Ersättning vid skada – skadestånd?