Energiskatt på el

Energiskatt tas ut på all elanvändning. Från 2018 kommer du betala energiskatt till oss på Ellevio, istället för att betala den till ditt elhandelsbolag.

Energiskatten flyttas från elhandel till elnät

Från 1 januari 2018 fakturerar Ellevio dig för energiskatten på el. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag. Anledningen till förändringen är ett beslut i Riksdagen.

Flytten påverkar inte din totala elkostnad

Själva flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från Ellevio ökar med motsvarade belopp. Dock har regeringen i november 2017 beslutat att höja energiskatten med 0,75 öre/kWh inkl. moms (0,6 öre/kWh exkl. moms) genom en s k indexuppräkning från och med 1 januari 2018 (Förordning SFS 2017:1023).

Förändringen kommer att synas på din faktura från och med februari 2018.

 Energiskatt

Energiskatt

Energiskatt på el tas ut med en skattesats som uppgår nu till 41,38 öre/kWh inkl. moms (33,10 öre/kWh exkl. moms), till följd av beslutad indexuppräkning enligt ovan.

Lägre energiskatt i vissa delar av Sverige

Privatkunder i vissa kommuner i norra Sverige har rätt till avdrag och betalar en lägre energiskatt. Avdraget är 12 öre/kWh inkl. moms (9,60 öre/kWh exkl. moms). Som privatkund behöver du inte göra någonting, du får avdraget på energiskatten direkt på din faktura. I Ellevios elnät gäller det kommunerna

  • Torsby
  • Ljusdal
  • Malung-Sälen
  • Mora
  • Orsa
  • Älvdalen. 

Dina elkostnader består av tre delar

För en privatkund utgör energiskatt, elcertifikat, moms och myndighetsavgifter* ungefär 45% av den totala elkostnaden, 30% utgörs av kostnaden för själva elen och 25% av elnätskostnaden.

 Din elkostnad

*elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter