Ellevios bud på Edsbyns Elverk

Det är fel antal aktier på den förtryckta anmälningssedeln. Kan jag ändra själv?

Antal aktier är hämtade automatiskt från ditt VP-konto hos Euroclear så ändra inte detta själv. Om det saknas innehav är dessa troligen förvaltarregistrerade. Det kan du ta reda på genom att kontakta din bank.

Jag har inte fått någon förtryckt anmälningssedel. Vad beror det på?

Det beror mest troligt på att dina aktier är förvaltarregistrerade. Kontakta din bank för mer information.
Ha också i åtanke att informationen skickas till den adress som Euroclear får från din bank.

Måste jag närvara vid den extra bolagsstämma som planeras?

Nej, för att underlätta för aktieägare att slippa närvara vid ytterligare extra bolagsstämmor har Ellevio även skickat ut fullmakter, där du som aktieägare ger Ellevio rätt att företräda din röst vid kommande extra bolagsstämma. Du kan läsa beslutspunkterna i Erbjudandehandlingen, som du hittar här på sidan. Fullmakten kan också hitta där och skicka till: SEB Emissioner AB03, 106 40 Stockholm.

När får jag min ersättning?

Den beräknas betalas ut före årsskiftet.

Vad händer om jag accepterar och affären inte går igenom?

Då har du kvar dina aktier – de återförs till ursprungskontot.

Även om jag accepterar budet så kan jag väl ändå gå på stämman – och rösta igenom förändringarna?

Ja, du har fortfarande möjlighet att gå på stämman (men kan även ge Ellevio fullmakt att företräda din röst om du inte vill delta). Om du accepterar erbjudandet så förväntas det att du röstar ja till försäljningen av elnätet samt ändring av hembud för A-aktier för att villkoren skall vara uppfyllda för erbjudandet och därmed att utbetalning ska kunna ske.

Viktiga datum

Kontakt

Disclaimer